Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2019/2022(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A9-0004/2019

Előterjesztett szövegek :

A9-0004/2019

Viták :

Szavazatok :

PV 18/09/2019 - 9.2
CRE 18/09/2019 - 9.2

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2019)0012

Elfogadott szövegek
PDF 140kWORD 45k
2019. szeptember 18., Szerda - Strasbourg Végleges kiadás
2/2019. sz. költségvetés-módosítási tervezet: az EU versenyképessége szempontjából kulcsfontosságú programok megerősítése: a Horizont 2020 és az Erasmus+ program
P9_TA(2019)0012A9-0004/2019

Az Európai Parlament 2019. szeptember 18-i állásfoglalása az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre vonatkozó, 2/2019. számú költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspontról – Az EU versenyképessége szempontjából kulcsfontosságú programok megerősítése: Horizont 2020 és Erasmus+ (11731/2019 – C9-0112/2019 – 2019/2022(BUD))

Az Európai Parlament

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkére,

–  tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106a. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1) és különösen annak 18. cikke (3) bekezdésére, valamint 44. cikkére,

–  tekintettel az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésére, amelyet 2018. december 12-én fogadtak el véglegesen(2),

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(3),

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(4),

–  tekintettel az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről szóló, 2014. május 26-i 2014/335/EU, Euratom tanácsi határozatra(5),

–  tekintettel a Bizottság által 2019. május 15-én elfogadott, 2/2019. számú költségvetés-módosítási tervezetre (COM(2019)0320),

–  tekintettel a Tanács által 2019. szeptember 3-án elfogadott és az Európai Parlamentnek ugyanazon a napon továbbított, a 2/2019. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló álláspontra (11731/2019 – C9-0112/2019),

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. és 96. cikkére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A9-0004/2019),

A.  mivel a Parlament nyomására az Európai Parlament és a Tanács a 2019. évi költségvetési eljárás keretében úgy határozott, hogy egy költségvetés-módosítás révén 100 millió EUR-t kell beállítani a 2019. évi költségvetésbe a Horizont 2020 és az Erasmus+ megerősítésére; a Parlament és a Tanács felszólította a Bizottságot, hogy azt követően nyújtsa be ezt a más tételt nem tartalmazó költségvetés-módosítást, hogy 2019 tavaszán lezárul a többéves pénzügyi keret 2020-ra vonatkozó technikai kiigazítása, a kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalék kiszámításával együtt;

B.  mivel a Bizottság ennek megfelelően a megállapodás figyelembe vétele érdekében javasolta a 2019. évi költségvetés módosítását;

C.  mivel a Bizottság további 80 millió EUR allokálását javasolja a Horizont 2020 pénzügyi keretének megemelésére és további 20 millió EUR-t az Erasmus+ költségvetésére; mivel a pénzügyi keret általános megemelésekor a 2019. évi költségvetésről szóló megállapodásban nem történt utalás arra, hogy mekkora rész esik az egyes eszközökre;

D.  mivel a Horizont 2020 pénzügyi keretének megemelésén belül a Bizottság további 34,6 millió EUR allokálását javasolja a Horizont 2020 08 02 03 04 számú , Erőforrás-hatékony, környezetbarát, biztonságos és fennakadások nélküli európai közlekedési rendszer megvalósítása elnevezésű költségvetési jogcímére az éghajlatváltozás elleni 2019-es fellépés megerősítése érdekében, különös tekintettel az akkumulátorokra, a környezetbarát járművekre és a környezetbarát légi közlekedésre, és további 45,4 millió EUR allokálását javasolja a Horizont 2020 08 02 01 02 számú , A kutatás erősítése a jövőbeni és kialakulóban lévő technológiák területén elnevezésű költségvetési jogcímére, hogy növeljék az „Áttörést hozó kibocsátásmentes energiatermelés a teljes dekarbonizációért” és az „Energiával és az éghajlatváltozással kapcsolatos technológiák” területekre szánt összeget;

E.  mivel a Bizottság javaslata szerint megerősödnének az Erasmus+ program alapvető mobilitási tevékenységei, különösen a felsőoktatás, a szakoktatás és -képzés, valamint a szakképzési kiválósági központok területén; mivel azt is javasolta, hogy az európai felsőoktatásban a kiválóság, az innováció és a befogadás elősegítése érdekében a megerősítés részeként emeljék majd meg az európai egyetemek hálózatainak kialakítására irányuló, és alapvető fontosságú kezdeményezés pénzügyi keretét, amelyet nemrégiben dolgoztak ki a 2025-re létrehozandó európai oktatási térség keretében;

1.  tudomásul veszi a Bizottság által benyújtott 2/2019. számú költségvetés-módosítási tervezetet, melynek célja további 100 millió EUR összegű kötelezettségvállalási előirányzat biztosítása a Horizont 2020 és az Erasmus+ számára, hogy tükrözze az Európai Parlament és a Tanács 2019. évi költségvetésre vonatkozó megállapodásában meghatározottakat; megjegyzi, hogy ebben a szakaszban a kifizetési előirányzatok emelését nem javasolták;

2.  megjegyzi, hogy figyelembe véve a programok profiljait, miközben előfordulhat, hogy 2019 végéig nem lesz szükség a Horizont 2020 keretprogram kifizetési előirányzatainak emelésére, az Erasmus+ megerősített kötelezettségvállalási előirányzatait valószínűleg még idén növekvő mértékű kifizetési előirányzatokkal kell ellensúlyozni; kéri a Bizottságot, hogy tájékoztassa a költségvetési hatóságot arról, hogy ezeket a megnövekedett kifizetési igényeket miként szándékozik fedezni;

3.  jóváhagyja a 2/2019. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló tanácsi álláspontot;

4.  utasítja elnökét annak megállapítására, hogy a 2/2019. számú költségvetés-módosítást véglegesen elfogadták, valamint arra, hogy gondoskodjon annak közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, továbbá a többi érintett intézménynek és szervnek, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL L 193., 2018.7.30., 1. o.
(2) HL L 67., 2019.3.7.
(3) HL L 347., 2013.12.20., 884. o.
(4) HL C 373., 2013.12.20., 1. o.
(5) HL L 168., 2014.6.7., 105. o.

Utolsó frissítés: 2020. január 20.Jogi nyilatkozat