Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2019/2822(RSP)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċikli relatati mad-dokumenti :

Testi mressqa :

RC-B9-0050/2019

Dibattiti :

PV 19/09/2019 - 4.2
CRE 19/09/2019 - 4.2

Votazzjonijiet :

PV 19/09/2019 - 7.2

Testi adottati :

P9_TA(2019)0018

Testi adottati
PDF 134kWORD 54k
Il-Ħamis, 19 ta' Settembru 2019 - Strasburgu Verżjoni finali
Il-Myanmar, b'mod partikolari s-sitwazzjoni tar-Rohingya
P9_TA(2019)0018RC-B9-0050/2019

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tad-19 ta' Settembru 2019 dwar il-Myanmar, b'mod partikolari s-sitwazzjoni tar-Rohingya (2019/2822(RSP))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu dwar il-Myanmar u dwar is-sitwazzjoni tar-Rohingya, b'mod partikolari dawk adottati fil-21 ta' Mejju 2015(1), fis-7 ta' Lulju 2016(2), fil-15 ta' Diċembru 2016(3), fl-14 ta' Settembru 2017(4), fl-14 ta' Ġunju 2018(5) u fit-13 ta' Settembru 2018(6),

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tas-26 ta' Frar 2018 dwar il-Myanmar/Burma, u dawk tal-10 ta' Diċembru 2018,

–  wara li kkunsidra l-Ħames Djalogu bejn l-Unjoni Ewropea u l-Myanmar dwar id-Drittijiet tal-Bniedem li sar f'Nay Pyi Taw, il-Myanmar fl-14 ta' Ġunju 2019,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tan-NU tal-1951 dwar l-Istatus tar-Rifuġjati u l-Protokoll tal-1967 tagħha,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tan-NU tal-1948 dwar il-Prevenzjoni u l-Kastig tad-Delitt ta' Ġenoċidju,

–  wara li kkunsidra r-rapport finali u r-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni Konsultattiva dwar l-Istat ta' Rakhine mmexxija minn Kofi Annan,

–  wara li kkunsidra r-rapport tas-Segretarju Ġenerali tan-NU lill-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU dwar il-vjolenza sessista relatata mal-kunflitti, li ġie ppubblikat fit-23 ta' Marzu 2018 (S/2018/250),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU (HRC) tat-8 ta' Awwissu 2018 (A/HRC/42/50) dwar is-sejbiet dettaljati tal-Missjoni Internazzjonali Indipendenti ta' Inkjesta dwar il-Myanmar (UNIFFM), ir-Riżoluzzjoni tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU tat-3 ta' Ottubru 2018 dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem tal-Musulmani Rohingya u minoranzi oħra fil-Myanmar (A/HRC/RES/39/2) u r-rapport tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU tas-7 ta' Awwissu 2019 dwar il-Mekkaniżmu ta' Investigazzjoni Indipendenti tan-NU fil-Myanmar (A/HRC/42/66),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-UNIFFM tat-22 ta' Awwissu 2019 dwar il-vjolenza sesswali u sessista fil-Myanmar u l-impatt fuq il-ġeneru tal-kunflitti etniċi tiegħu (A/HRC/42/CRP.4),

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni ta' Ġinevra tal-1949 u l-protokolli addizzjonali tagħha,

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem tal-1948,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 144(5) u 132(4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi, mill-2017 'l hawn, aktar minn 700 000 Rohingya ħarbu mill-Myanmar għas-sikurezza tagħhom fil-Bangladesh wara r-repressjoni, il-vjolazzjonijiet serji kontinwi tad-drittijiet tal-bniedem, inkluż il-każijiet ta' qtil fuq skala kbira, l-istupru u l-ħruq ta' villaġġi mwettqa mill-gruppi armati tal-Myanmar fl-Istat ta' Rakhine, li fih kienu jgħixu aktar minn miljun Rohingya;

B.  billi r-Rohingya jitqiesu minn ħafna bħala wieħed mill-minoranzi l-aktar ippersegwitati u jikkostitwixxu l-akbar grupp ta' persuni mingħajr Stat, b'ħafna minnhom issa qed jgħixu fl-akbar kamp tar-refuġjati fid-dinja, Kutupalong, f'Cox' s Bazar, fil-Bangladesh;

C.  billi l-kampijiet tar-rifuġjati fil-Bangladesh huma ffullati wisq u għandhom kundizzjonijiet mhux sanitarji, jipprovdu aċċess limitat għall-kura materna u għall-kura tas-saħħa għan-nisa u għat-tfal u huma estremament vulnerabbli għal diżastri naturali, inklużi valangi u għargħar; billi l-popolazzjoni Rohingya li tgħix fil-kampijiet tar-refuġjati għadha qed tħabbat wiċċha ma' theddid serju u, minħabba ikel u ilma ta' kwalità baxxa, hemm riskju serju ta' diversi mardiet u infezzjonijiet; billi t-tfal Rohingya għad m'għandhomx biżżejjed aċċess għal edukazzjoni formali; billi f'dawn l-aħħar ġimgħat ir-rifuġjati Rohingya fil-Bangladesh sofrew restrizzjonijiet fuq id-drittijiet tagħhom tal-libertà ta' espressjoni, ta' għaqda paċifika u ta' assoċjazzjoni; billi l-curfews u l-waqfien tal-komunikazzjonijiet jista' jiffaċilita aktar abbużi serji tad-drittijiet tal-bniedem kontrihom;

D.  billi madwar 600 000 Rohingya huma stmati li għadhom fl-Istat ta' Rakhine, li qed jiġu soġġetti għal politiki u prattiki diskriminatorji li għaddejjin bħalissa, vjolazzjonijiet sistematiċi tad-drittijiet fundamentali tagħhom, arresti arbitrarji, għeluq f'kampijiet iffullati żżejjed, nuqqas ta' libertà ta' moviment u aċċess limitat ħafna għall-edukazzjoni u l-kura tas-saħħa;

E.  billi minn Ġunju 2019, l-awtoritajiet ta' Myanmar imponew blackout tat-telekomunikazzjoni fuq it-Tramuntana u ċ-ċentru tal-Istat ta' Rakhine u ta' Paletwa fl-Istat ta' Chin; billi hemm kontrolli militari stretti fis-seħħ li jillimitaw l-aċċess għall-midja u għall-kopertura mill-midja fl-Istat ta' Rakhine;

F.  billi l-Myanmar u l-Bangladesh ħabbru pjanijiet ta' ripatrijazzjoni, li ġew ikkanċellati minħabba nuqqas ta' garanziji; billi r-rifuġjati ġew trawmatizzati severament u jibżgħu jmorru lura; billi kull ritorn irid ikun sikur, volontarju, dinjituż, sostenibbli u konformi mal-prinċipju ta' non-refoulement;

G.  billi fis-27 ta' Awwissu 2018 il-UNIFFM ippubblikat ir-rapport tagħha, li kkonkluda li kienu kommessi kontra r-Rohingya l-aktar vjolazzjonijiet serji tad-drittijiet tal-bniedem u l-aktar delitti gravi skont id-dritt internazzjonali, inklużi delitti kontra l-umanità u li x'aktarx seħħ ukoll il-ġenoċidju; billi fl-10 ta' Diċembru 2018 il-Kunsill esprima tħassib serju dwar is-sejbiet tal-UNIFFM; billi l-Myanmar s'issa rrifjuta li jippermetti missjoni ta' ġbir ta' informazzjoni stabbilita mill-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU milli tidħol fil-pajjiż u pprojbixxa lir-Rapporteur Speċjali tan-NU dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Myanmar;

H.  billi skont l-aħħar rapport tal-UNIFFM tas-16 ta' Settembru 2019, l-azzjonijiet tal-Gvern tal-Myanmar ikomplu jkunu parti minn attakk mifrux u sistematiku li jammonta għal persekuzzjoni u delitti oħra kontra l-umanità kontra l-bqija tar-Rohingya fl-Istat ta' Rakhine; billi, barra minn hekk, fir-rapport tagħha tat-22 ta' Awwissu 2019, l-UNIFFM irrapportat atti deliberati serji u kontinwi ta' vjolenza sesswali u sessista, inkluż stupru sistematiku, stupru minn grupp u atti sesswali furzati mill-forzi militari u tas-sigurtà tal-Myanmar kontra nisa Rohingya, tfal u persuni transġeneri bħala parti minn kampanja ta' tindif sabiex jitterrorizza u jikkastiga lill-minoranzi etniċi; billi l-vjolenza sesswali tintuża biex tifred lil komunitajiet sħaħ u biex twaqqaf lin-nisa u lill-bniet milli jirritornaw lejn djarhom; billi l-vittmi ta' stupru fil-kampijiet jista' jkollhom iħabbtu wiċċhom mal-esklużjoni soċjali mill-komunitajiet tagħhom;

I.  billi l-UE talbet b'mod konsistenti li dawk responsabbli għal tali delitti jinżammu responsabbli u li jiġu ppreżentati u sponsorjati r-riżoluzzjonijiet adottati fil-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU fis-27 ta' Settembru 2018 u fit-Tielet Kumitat tal-Assemblea Ġenerali tan-NU fis-16 ta' Novembru 2018; billi l-awtoritajiet fil-Myanmar jirrifjutaw li jinvestigaw serjament il-vjolazzjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem kontra r-Rohingya u li jżommu l-awturi responsabbli għal għemilhom; billi l-Myanmar għadu qed jiċħad li dawn il-vjolazzjonijiet tad-drittijiet qatt seħħew; billi l-aktar persuni militari mlaħħqa li kienu organizzaw l-attakki kontra r-Rohingya għadhom jokkupaw il-karigi tagħhom; billi l-awtoritajiet jirrifjutaw li jikkooperaw mal-mekkaniżmi tan-NU;

J.  billi, fid-29 ta' April 2019, il-Kunsill estenda l-miżuri restrittivi fuq il-Myanmar b'sena sat-30 ta' April 2020, inkluż l-iffriżar tal-assi u l-projbizzjoni tal-ivvjaġġar fuq 14-il uffiċjal għoli militari, tal-gwardja tal-fruntiera u tal-pulizija fil-Myanmar responsabbli għall-vjolazzjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem imwettqa kontra l-popolazzjoni Rohingya, persuni ta' minoranza etnika u persuni ċivili fl-Istati ta' Rakhine, ta' Kachin u ta' Shan;

K.  billi l-poplu Rohingya ilu uffiċjalment mingħajr stat sa mill-promulgazzjoni tal-liġijiet dwar iċ-ċittadinanza Burmiżi tal-1982, li jċaħħdu lir-Rohingya mid-drittijiet ċivili, politiċi u soċjoekonomiċi bażiċi bħal-libertà ta' moviment, il-parteċipazzjoni politika, l-impjieg u l-benesseri soċjali; billi huwa stmat li 1.1 miljun Rohingya huma mċaħħda mill-aċċess għaċ-ċittadinanza; billi r-Rohingya li jmorru lura jkunu mġiegħla jiffirmaw karti ta' verifika nazzjonali, ħaġa li ċċaħħadhom miċ-ċittadinanza tal-Myanmar;

1.  Itenni l-kundanna qawwija tiegħu tal-vjolazzjonijiet kollha passati u preżenti tad-drittijiet tal-bniedem u l-attakki sistematiċi u mifruxa, inkluż il-każijiet ta' qtil, il-fastidju, l-istupru u l-qerda ta' proprjetà li, skont ir-rekords tal-UNIFFM u l-Uffiċċju tal-Kummissarju Għoli tan-NU għad-Drittijiet tal-Bniedem, jammontaw għal ġenoċidju, delitti tal-gwerra u delitti kontra l-umanità mwettqa mill-forzi armati kontra l-popolazzjoni Rohingya; jikkundanna bil-qawwa r-rispons sproporzjonat tal-forzi militari u tas-sigurtà; jenfasizza li l-militar naqas b'mod kostanti milli jirrispetta d-dritt internazzjonali dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-dritt umanitarju internazzjonali;

2.  Jesprimi t-tħassib l-aktar serju tiegħu dwar il-kunflitt, il-vjolazzjonijiet u l-vjolenza sesswali u sessista li għadhom għaddejjin kontra r-Rohingya fil-Myanmar mill-forzi armati; jikkundanna tali vjolazzjonijiet tad-dritt umanitarju internazzjonali u d-dritt internazzjonali dwar id-drittijiet tal-bniedem u jtenni t-talbiet tiegħu lill-Gvern tal-Myanmar, taħt it-tmexxija ta' Aung San Suu Kyi, u lill-forzi tas-sigurtà biex iwaqqfu immedjatament il-vjolazzjonijiet, il-każijiet ta' qtil u l-vjolenza sesswali u sessista kontra l-persuni Rohingya u gruppi etniċi oħra;

3.  Jikkundanna d-diskriminazzjoni li għaddejja kontra r-Rohingya u r-restrizzjonijiet ħorox imposti fuq il-libertà ta' moviment tagħhom u l-privazzjoni tas-servizzi bażiċi tagħhom fil-Myanmar; jissottolinja li l-libertà tal-midja u l-ġurnaliżmu kritiku huma pilastri essenzjali tad-demokrazija u huma essenzjali għall-promozzjoni ta' governanza tajba, trasparenza u r-responsabbiltà; jistieden lill-Gvern tal-Myanmar jippermetti aċċess sħiħ u bla xkiel għall-osservaturi internazzjonali fl-Istat ta' Rakhine, ta' Kachin u ta' Shan, inkluż ir-Rapporteur Speċjali tan-NU dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Myanmar, l-osservaturi indipendenti u l-organizzazzjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem u dawk umanitarji sabiex jiġu żgurati investigazzjonijiet indipendenti u imparzjali dwar l-allegazzjonijiet ta' vjolazzjonijiet serji tad-drittijiet tal-bniedem mill-partijiet kollha u biex jitneħħa l-blackout tal-internet fl-erba' distretti l-oħra ta' Ponnagyun, ta' Mrauk-U, ta' Kyuaktaw u ta' Minbya;

4.  Jistieden lill-awtoritajiet tal-Myanmar joħolqu kundizzjonijiet u garanziji għar-ritorn sikur, volontarju, dinjituż u sostenibbli, taħt is-sorveljanza tan-NU, ta' dawk ir-Rohingya li jixtiequ jirritornaw lura lejn l-art nattiva tagħhom; iħeġġeġ lill-gvernijiet kemm tal-Myanmar kif ukoll tal-Bangladesh jirrispettaw bis-sħiħ il-prinċipju ta' non-refoulement; iħeġġeġ lill-Gvern tal-Myanmar iqis u jirrikonoxxi ċ-ċittadinanza sħiħa tar-Rohingya, inklużi d-drittijiet korrispondenti u s-salvagwardji kostituzzjonali, u biex jimplimenta bis-sħiħ ir-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni Konsultattiva ta' Rakhine mingħajr dewmien; jistieden ukoll lill-Gvern tal-Myanmar biex jidħol fi djalogu mal-uffiċjali tar-Rohingya u biex jirrikonoxxi r-Rohingya bħala wieħed mill-135 grupp etniku rikonoxxut mil-liġi fil-Myanmar;

5.  Jirrikonoxxi l-ħidma tal-Ħames Djalogu dwar id-Drittijiet tal-Bniedem bejn l-Unjoni Ewropea u l-Myanmar; jinnota li d-diskussjonijiet koprew firxa wiesgħa ta' kwistjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem, inkluża r-responsabbiltà għall-vjolazzjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem, is-sitwazzjoni fl-Istati ta' Rakhine, ta' Kachin u ta' Shan, inkluż l-aċċess umanitarju, id-drittijiet u l-libertajiet fundamentali, il-ħtiġijiet tal-persuni spostati, id-drittijiet ekonomiċi u soċjali, il-migrazzjoni u l-kooperazzjoni dwar id-drittijiet tal-bniedem f'fora multilaterali; jiddispjaċih għall-fatt li d-djalogu ma kellu ebda effett fuq is-sitwazzjoni fil-post;

6.  Jistieden lill-Gvern u lill-forzi armati tal-Myanmar jippermettu investigazzjonijiet kredibbli u indipendenti dwar il-vjolazzjonijiet serji u sistematiċi allegati tad-drittijiet tal-bniedem; jenfasizza li l-awturi ta' dawn id-delitti jeħtiġilhom jitressqu quddiem il-ġustizzja mingħajr dewmien;

7.  Itenni t-talba tiegħu lis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE) u lill-Istati Membri biex ifittxu responsabbiltà f'fora multilaterali għall-awturi tad-delitti fil-Myanmar; jilqa', f'dan ir-rigward, it-tmexxija murija mill-UE fl-istabbiliment tal-Mekkaniżmu Investigattiv Indipendenti tan-NU għall-Myanmar (MIIM) sabiex jiġbor, jikkonsolida, jippreserva u janalizza l-evidenza tal-aktar delitti u vjolazzjonijiet internazzjonali serji mwettqa fil-Myanmar mill-2011; jistieden lill-Myanmar jikkoopera mal-isforzi internazzjonali biex jiżgura r-responsabbiltà, inkluż billi jippermetti aċċess għall-pajjiż għall-MIIM operattiv ġdid; jistieden lill-UE, lill-Istati Membri tagħha u lill-komunità internazzjonali jiżguraw li l-MIIM ikollu l-appoġġ meħtieġ, inkluż l-appoġġ finanzjarju, biex iwettaq il-mandat tiegħu;

8.  Jilqa' l-adozzjoni ta' sanzjonijiet mill-Kunsill Affarijiet Barranin tal-UE fl-24 ta' Ġunju 2018 u fil-21 ta' Diċembru 2018 kontra militari u uffiċjali mill-Forzi Armati tal-Myanmar (Tatmadaw), gwardja tal-fruntiera u pulizija responsabbli għal vjolazzjonijiet serji tad-drittijiet tal-bniedem kontra l-popolazzjoni Rohingya u jistenna li dawk l-individwi jkunu s-suġġett ta' rieżami kostanti taħt ir-reġim ta' sanzjonijiet; itenni l-appell tiegħu lill-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU biex jimponi embargo komprensiv fuq l-armi fuq il-Myanmar u biex jadotta sanzjonijiet immirati kontra dawk il-persuni fiżiċi u ġuridiċi li jidhru li huma responsabbli għal vjolazzjonijiet serji tad-drittijiet tal-bniedem;

9.  Ifakkar lill-Gvern tal-Myanmar li jeħtieġlu jissodisfa l-obbligi u l-impenji tiegħu fir-rigward tal-prinċipji demokratiċi u d-drittijiet fundamentali tal-bniedem, li huma komponent essenzjali tal-iskema Kollox ħlief Armi (EBA); jistenna li l-Kummissjoni tagħti bidu għal investigazzjoni f'dan ir-rigward; jiddispjaċih dwar il-fatt li l-Kummissjoni għadha ma bdietx investigazzjoni bħal din;

10.  Jilqa' d-deċiżjoni tal-Qorti Kriminali Internazzjonali (QKI) dwar il-ġurisdizzjoni tagħha fuq id-deportazzjoni ta' persuni Rohingya mill-Myanmar u d-deċiżjoni tal-Prosekutur Prinċipali tal-QKI li jiftaħ investigazzjoni preliminari dwar delitti mwettqa kontra l-popolazzjoni Rohingya taħt il-ġurisdizzjoni tal-qorti minn Ottubru 2016; jistieden lill-awtoritajiet tal-Myanmar biex jikkooperaw mal-QKI; jistieden lill-Myanmar isir firmatarju tal-Istatut ta' Ruma tal-QKI; jistieden lill-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU jirreferi s-sitwazzjoni fil-Myanmar lill-QKI, inklużi delitti kollha li jaqgħu taħt il-ġurisdizzjoni tiegħu mwettqa kontra r-Rohingya, jew joħloq tribunal kriminali internazzjonali ad hoc; itenni t-talba tiegħu li l-UE u l-Istati Membri tagħha jieħdu l-inizjattiva fil-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU dwar it-talba biex is-sitwazzjoni fil-Myanmar tiġi riferuta lill-QKI; jitlob ukoll lill-UE u lill-Istati Membri tagħha biex jingħaqdu u jappoġġjaw l-isforzi biex jinfetaħ każ dwar il-vjolazzjoni possibbli mill-Myanmar tal-Konvenzjoni dwar il-Ġenoċidju tan-NU quddiem il-Qorti Internazzjonali tal-Ġustizzja;

11.  Jitlob li l-UE u l-Istati Membri tagħha jippromwovu l-adozzjoni ta' riżoluzzjoni dwar il-Myanmar fis-sessjoni li jmiss tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU;

12.  Ifaħħar l-isforzi tal-gvern u l-poplu tal-Bangladesh biex jipprovdu rifuġju u sigurtà lir-rifuġjati Rohingya, u jħeġġiġhom ikomplu jipprovdu assistenza umanitarja lir-rifuġjati li jiġu mill-Myanmar; jistieden lill-awtoritajiet tal-Bangladesh jiggarantixxu aċċess sħiħ u mingħajr diskriminazzjoni għal edukazzjoni ta' kwalità għat-tfal Rohingya, ineħħu r-restrizzjonijiet fuq l-aċċess għall-internet u l-komunikazzjonijiet online u l-libertà ta' moviment, u jiżguraw li l-forzi tas-sigurtà li joperaw fil-kampijiet jirrispettaw l-istandards kollha biex jipproteġu s-sigurtà personali tar-rifuġjati;

13.  Jilqa' l-iżborż tal-UE, fil-bidu ta' Settembru 2019, ta' EUR 2 miljun f'għajnuna ta' ikel għall-Programm Dinji tal-Ikel tan-NU għall-kampijiet tar-Rohingya f'Cox's Bazar, iżda jitlob lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, fid-dawl tal-ħtiġijiet fuq il-post, biex ikomplu bl-isforzi tagħhom f'dan ir-rigward; ifakkar li r-responsabbiltà finanzjarja għall-assistenza tal-popolazzjoni tar-rifuġjati ma għandhiex taqa' fuq il-Bangladesh b'mod sproporzjonat; jitlob aktar appoġġ internazzjonali għal dawk il-komunitajiet li jospitaw ir-rifuġjati, anke billi jiġu indirizzati l-isfidi domestiċi soċjali, edukattivi, ekonomiċi u tal-kura tas-saħħa;

14.  Ifakkar, barra minn hekk, fil-ħtieġa li tingħata assistenza medika u psikoloġika fil-kampijiet tar-rifuġjati, u biex tkun imfassla speċifikament għall-gruppi vulnerabbli, inklużi n-nisa u t-tfal; jitlob li jkun hemm aktar servizzi ta' appoġġ għall-vittmi ta' stupru u attakki sesswali;

15.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Gvern u lill-Parlament tal-Myanmar, lill-Kunsillier tal-Istat Aung San Suu Kyi, lill-Gvern u lill-Parlament tal-Bangladesh, lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, lill-Kummissjoni, lill-gvernijiet u l-parlamenti tal-Istati Membri tal-UE, lis-Segretarju Ġenerali tal-Assoċjazzjoni tan-Nazzjonijiet tax-Xlokk tal-Asja (ASEAN), lill-Kummissjoni Intergovernattiva dwar id-Drittijiet tal-Bniedem tal-ASEAN, lir-Rapporteur Speċjali tan-NU dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Myanmar, lill-Kummissarju Għoli tan-NU għar-Rifuġjati u lill-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU.

(1) ĠU C 353, 27.9.2016, p. 52.
(2) ĠU C 101, 16.3.2018, p. 134.
(3) ĠU C 238, 6.7.2018, p. 112.
(4) ĠU C 337, 20.9.2018, p. 109.
(5) Testi adottati, P8_TA(2018)0261.
(6) Testi adottati, P8_TA(2018)0345.

Aġġornata l-aħħar: 20 ta' Jannar 2020Avviż legali