Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/0813(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0028/2019

Ingivna texter :

A9-0028/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 26/11/2019 - 8.5

Antagna texter :

P9_TA(2019)0063

Antagna texter
PDF 119kWORD 40k
Tisdagen den 26 november 2019 - Strasbourg Preliminär utgåva
Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – Alex Brenninkmeijer
P9_TA-PROV(2019)0063A9-0028/2019

Europaparlamentets beslut av den 26 november 2019 om utnämning av Alex Brenninkmeijer till ledamot av revisionsrätten (C9-0126/2019 – 2019/0813(NLE))

(Samråd)

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av artikel 286.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C9-0126/2019),

–  med beaktande av artikel 129 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A9-0028/2019), och av följande skäl:

A.  Europaparlamentets budgetkontrollutskott granskade den nominerade kandidatens kvalifikationer, särskilt i förhållande till de villkor som anges i artikel 286.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

B.  Vid sitt sammanträde den 12 november 2019 höll budgetkontrollutskottet en utfrågning med rådets kandidat till ämbetet som ledamot av revisionsrätten.

1.  Europaparlamentet tillstyrker rådets förslag till utnämning av Alex Brenninkmeijer till ledamot av revisionsrätten.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till rådet och, för kännedom, till revisionsrätten samt till Europeiska unionens övriga institutioner och medlemsstaternas revisionsorgan.

Senaste uppdatering: 27 november 2019Rättsligt meddelande