Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2019/2928(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B9-0214/2019

Forhandlinger :

PV 28/11/2019 - 3.2
PV 28/11/2019 - 5.1
CRE 28/11/2019 - 3.2
CRE 28/11/2019 - 5.1

Afstemninger :

PV 28/11/2019 - 8.3

Vedtagne tekster :

P9_TA(2019)0074

Vedtagne tekster
PDF 138kWORD 47k
Torsdag den 28. november 2019 - Strasbourg Foreløbig udgave
Haiti
P9_TA-PROV(2019)0074RC-B9-0214/2019

Europa-Parlamentets beslutning af 28. november 2019 om Haiti (2019/2928(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Haiti, navnlig beslutningerne af 19. januar 2011 om situationen i Haiti et år efter jordskælvet: humanitær bistand og genopbygning(1) og af 8. februar 2018 om børneslaveri i Haiti(2),

–  der henviser til EU's årsberetning om menneskerettigheder og demokrati i verden i 2018 og navnlig opdateringen af landeberetningen om Haiti, som blev vedtaget af Rådet den 13. maj 2019,

–  der henviser til den endelige rapport fra EU's valgobservationsmission til Haiti mellem den 19. og 23. november 2018,

–  der henviser til årsberetningen fra juli 2017 fra FN's stabiliseringsmission i Haiti (MINUSTAH) og FN's Højkommissariat for Menneskerettigheder om menneskerettighedssituationen i Haiti fra 1. juli 2015 til 31. december 2016,

–  der henviser til MINUSTAH og FN's Højkommissariat for Menneskerettigheders rapporter om påstandene om menneskerettighedskrænkelser og overgreb af 13. og 14. november 2018 i distriktet La Saline i Port-au-Prince,

–  der henviser til FN's Menneskerettighedsråds universelle regelmæssige gennemgang af Haiti på dets 34. møde den 17. marts 2017,

–  der henviser til den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, som blev vedtaget af FN's Generalforsamling den 16. december 1966, og som Haiti er part i,

–  der henviser til Cotonouaftalen,

–  der henviser til FN's menneskerettighedserklæring,

–  der henviser til konventionen om barnets rettigheder, som Haiti er part i,

–  der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolution 2476 (2019) af 25. juni 2019,

–  der henviser til den endelige beretning fra EU's valgobservationsmission i 2015,

–  der henviser til erklæringen af 7. november 2019 fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik på vegne af Den Europæiske Union om situationen i Haiti,

–  der henviser til den artikel, som blev offentliggjort af Amnesty International den 31. oktober 2019, og som dokumenterer overdreven magtanvendelse over for demonstranter,

–  der henviser til rapporten af 1. oktober 2019 fra FN's Kontor for Koordination af Humanitære Anliggender vedrørende situationen i Haiti,

–  der henviser til erklæringen fra delegationen for Den Europæiske Union til Haiti den 28. maj 2019,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 144, stk. 5, og artikel 132, stk. 4,

A.  der henviser til, at regeringens meddelelse i juli 2018 om, at den vil afskaffe subsidier, der gør det muligt for brændstofpriserne at stige med op til 50 %, har ført til omfattende protester og den værste civile uro, som landet har oplevet i årevis; der henviser til, at denne foranstaltning svarede til de nedskæringer, der blev opnået enighed om i februar 2018 med Den Internationale Valutafond (IMF) til gengæld for finansielle lån for 96 mio. dollars for at hjælpe landet med at betale sin udlandsgæld;

B.  der henviser til, at de demonstrationer, som oppositionslederne organiserede, krævede, at præsident Jovenel Moïse trådte tilbage på grund af den voldsomme inflation, påstande om systematisk regeringskorruption, som også involverede tidligere præsident Michel Martelly, og økonomisk usikkerhed og fødevareusikkerhed, uden at dette fik større opmærksomhed fra omverdenen; der henviser til, at de demonstrationer, der begyndte over et år siden i protest mod korruptionsskandaler, der involverede haitianske myndigheder, har kostet omkring hundrede liv og er eskaleret til en omsiggribende krise; der henviser til, at korruption synes at være et endemisk problem i det haitiske samfund og i haitiansk politik;

C.  der henviser til, at den offentlige magt undertrykkede demonstrationerne med skarp ammunition og tåregas; der henviser til, at 41 mennesker døde og 100 blev såret i protesterne i februar, ifølge FN's Menneskerettighedskontor; der henviser til, at ifølge de seneste tal fra FN's Menneskerettighedskontor blev mindst 42 mennesker dræbt i lignende demonstrationer mellem den 15. september og den 1. november 2019, hvoraf 19 blev dræbt af de retshåndhævende myndigheder, og at 86 mennesker blev såret;

D.  der henviser til, at Haiti har været uden regering siden marts 2019, hvilket hæmmer landets evne til at få adgang til international bistand og lån fra Verdensbanken; der henviser til, at Haiti i januar 2020 vil være uden parlament som følge af, at det ikke har afholdt parlamentsvalg i oktober 2019; der henviser til, at Moïse har givet udtryk for sin hensigt om at indføre forfatningsmæssige reformer, der styrker præsidentens beføjelser;

E.  der henviser til, at der ikke er truffet nogen retlige skridt til trods for demonstrationerne; der henviser til, at denne straffrihed og det internationale samfunds manglende opmærksomhed har fremmet volden yderligere; der henviser til, at den langvarige og fortsatte krise også har medført yderligere begrænsninger i adgangen til sundhedspleje, fødevarer, uddannelse og andre behov og har forårsaget yderligere mangel på elektricitet og brændstof;

F.  der henviser til, at mange samfund fortsat mangler adgang til elnettet efter jordskælvet i 2010 og er afhængige af elgeneratorer til at opfylde deres dagligdags behov; der henviser til, at stigningen i brændstofprisen yderligere har begrænset det økonomiske råderum;

G.  der henviser til, at der er troværdig dokumentation for, at politiet bevæbnet med halvautomatiske rifler har affyret skarp ammunition under demonstrationer i strid med den internationale menneskerettighedslovgivning og standarder for magtanvendelse; der henviser til, at journalister er et mål for vedvarende chikane og fysiske angreb; der henviser til, at Néhémie Joseph, en journalist ved Radio Méga, som dækkede protesterne, blev skudt og dræbt i sin bil den 11. oktober 2019, at fotojournalisten fra Associated Press, Chery Dieug-Nalio, blev skudt i ansigtet i september 2019, at journalisten fra Radio Sans Fin, Pétion Rospide, blev skuddræbt i sin bil i juni 2019, og at journalisten Vladjimir Legagneur forsvandt i marts 2018;

H.  der henviser til, at straffrihed også har gjort sig gældende i sager som massakren i La Saline i udkanten af hovedstaden Port-au-Prince i oktober 2018, hvor 70 personer blev vilkårligt dræbt, og 13 kvinder voldtaget; der henviser til, at regeringen siger, at massakren skyldes en bandekrig; der henviser til, at Organisationen af Amerikanske Stater (OAS) og FN's mission for støtte til retsvæsenet i Haiti på grundlag af oplysninger, der er indsamlet af det nationale menneskerettighedsnetværk, tilskriver denne massakre et forsøg fra præsidentens kone Martine Moïse og flere regeringsrepræsentanter på at bestikke befolkningen i la Saline for at standse demonstrationerne mod præsident Moïse, og hævder, at massakren var konsekvensen af deres afvisning af at acceptere bestikkelsen; der henviser til, at menneskerettighedsorganisationer i Haiti har anmodet OAS om at efterforske massakren;

I.  der henviser til, at sikkerhedssituationen i landet er faldet drastisk siden oktober 2017, hvor De Forenede Nationers stabiliseringsmission i Haiti blev afløst af FN's mission for støtte til retsvæsenet i Haiti, hvis medarbejdere har begrænset politiuddannelse;

J.  der henviser til, at kønsdiskrimination fortsat er et alvorligt problem i landet; der henviser til, at Haiti har et indeks for ulighed mellem kønnene (GMI) på 0,593, hvilket placerer landet i 142. position ud af 159 lande i indekset for 2015; der henviser til, at forskelsbehandling, stigmatisering, udstødelse og vold mod LGBTI-personer er af systemisk karakter og udbredt i Haiti; der henviser til, at unge piger kun får ringe eller ingen uddannelse; der henviser til, at love, der kriminaliserer voldtægt og vold i hjemmet, først blev vedtaget i 2005, at straffeloven ikke er blevet ændret siden 1835, og at kvinder og piger ofte udsættes for ulige retsbeskyttelse; der henviser til, at 10 kvindelige tilbageholdte, heriblandt en 15-årig pige, den 7. november 2019 blev voldtaget i Gonaives-fængslet; der henviser til, at overfyldte fængsler, fødevaremangel, manglende familiebesøg og andre umenneskelige forhold har været udbredt i det haitianske fængselsvæsen siden protesterne begyndte;

K.  der henviser til, at de fleste børn i Haiti ikke har været i stand til at gå i skole siden begyndelsen af skoleåret i september; der henviser til, at analfabetisme og adgang til uddannelse er et stort problem i Haiti, da omkring halvdelen af alle haitianerne på 15 år og derover er analfabeter, og at mindst 350 000 børn og unge over hele landet ikke går i skole på primær- og sekundærtrinnet;

L.  der henviser til, at systemet med Restastavèk, en moderne form for slaveri, stadig er en praksis, hvor haitianske børn fra fattige hjem sendes væk af deres forældre for at bo sammen med andre familier og arbejde for dem som hushjælp, og at de ofte der misbruges og mishandles og ikke får mulighed for at gå i skole;

M.  der henviser til, at Haiti er klassificeret som nr. 168 i De Forenede Nationers Udviklingsprograms indeks for menneskelig udvikling, hvilket er lavere end i den foregående klassifikation, og at Haiti har et vedvarende behov for humanitær bistand og udviklingsbistand: der henviser til, at Haiti ifølge Verdensbanken fortsat er det fattigste land i Nord-, Syd- og Mellemamerika og en af de fattigste lande i verden, idet 59 % af befolkningen lever under den nationale fattigdomsgrænse, 24 % under den nationale ekstreme fattigdomsgrænse, og over 40 % af befolkningen er arbejdsløs; der henviser til, at regeringens korruption foregår i stigende grad, og at Transparency Internationals korruptionsindeks 2018 rangerer Haiti 161 ud af de 180 undersøgte stater;

1.  fordømmer kraftigt de haitianske myndigheders undertrykkelse af fredelige protester samt dødbringende magtanvendelse, vilkårlig tilbageholdelse, intimidering, chikane og seksuel vold; kræver, at de haitianske myndigheder øjeblikkeligt afstår fra at bruge ulovlig magtanvendelse, navnlig skydevåben og skarp ammunition mod fredelige demonstranter, og sikrer borgernes ret til at demonstrere frit og fredeligt; støtter Haitis krav om at sætte en stopper for korruption og straffrihed;

2.  understreger, at alle involverede parter skal afholde sig fra vold for at forhindre yderligere ustabilitet og lidelser for befolkningen; opfordrer alle parter til at gå ind i en åben, åben og inklusiv dialog i Haiti for bedre at kunne imødekomme befolkningens grundlæggende behov og ønsker og finde varige løsninger på den nuværende politiske, økonomiske og humanitære krise;

3.  minder om, at en reform af retsvæsenet og et stop for langvarig varetægtsfængsling og bekæmpelse af korruption, fortsat skal prioriteres, sådan som det fremgår af den seneste universelle regelmæssige gennemgang. anmoder det internationale samfund om at støtte det haitianske folk for at styrke et uafhængigt og stærkt retssystem, der kan retsforfølge gerningsmændene og straffe dem, uanset deres sociale status;

4.  kræver en uafhængig undersøgelse af massakren i La Saline og af chikane og angreb på journalister og af de dødsfald, der skete i midten af september 2019; kræver, at alle gerningsmænd retsforfølges og straffes; understreger betydningen af, at medierne kan rapportere om situationen; opfordrer indtrængende alle aktører til at afholde sig fra at angribe journalister og give dem mulighed for at rapportere om situationen i landet; gentager, at retten til fredelig tilkendegivelse af holdninger og kritik skal sikres;

5.  er enig i opfordringen til at udsende en ekspertmission fra OAS i en længere periode, der skal have til opgave at kaste lys over de mange krænkelser af menneskerettighederne i landet og gennemføre upartiske, grundige, gennemsigtige og uafhængige undersøgelser og styrke ansvarlighed, retfærdighed og sandhed for familier og overlevende ofre, som det er blevet krævet af nationale menneskerettighedsorganisationer;

6.  afviser forsøg fra nogle kræfter på at genindføre diktaturet: understreger det presserende behov for strukturel forvaltning og økonomiske reformer for at genskabe tilliden til landets politiske system; fremhæver behovet for at udrydde systemisk korruption, klientelisme og udhuling af retsstaten;

7.  anmoder EU-Udenrigstjenesten (EEAS) og EU's ambassade i Port-au-Prince om at støtte landets fulde demokratiske stabilisering og hjælpe med at sætte en stopper for korruption og andre former for kriminalitet;

8.  glæder sig over FN's Sikkerhedsråds oprettelse af FN's integrerede kontor i Haiti (BINUH) den 16. oktober, der får til opgave at rådgive den haitianske regering omkring styrkelse af politisk stabilitet og god regeringsførelse; opfordrer De Forenede Nationer til fortsat at spille en aktiv rolle i fredsbevarelses- og fredsforberedelsesprocesserne uden at gentage fortidens fejl; opfordrer FN og dets medlemslande til effektivt at efterforske tilfælde af seksuel udnyttelse eller seksuelt misbrug begået af De Forenede Nationers stabiliseringsmission i Haiti og ikke statslige organer, til at retsforfølge gerningsmændene til sådanne handlinger og til at yde støtte og erstatning til ofrene;

9.  opfordrer EU til at styrke og støtte de haitianske organisationers evne til at gå i spidsen med hensyn til at træffe beslutning om den form for bistand, der ydes til landet, og om, hvem der skal modtage bistanden;

10.  opfordrer indtrængende den haitianske regering til at give humanitære organisationer uhindret adgang til at udføre deres aktiviteter og bistå dem, der har behov for det, og uddele fødevarer og anden livsvigtig bistand;

11.  opfordrer til, at Restastavèk bringes til ophør; opfordrer den haitiske regering til at gennemføre foranstaltninger, der sikrer registrering og beskyttelse af børn, både fysisk og psykisk, og sørge for, at de får en skolegang; opfordrer EU til at samarbejde med den haitianske regering med henblik på at gennemføre en lovgivningsmæssig ramme for beskyttelse af børns rettigheder;

12.  understreger behovet for at bekæmpe vold mod kvinder og piger, at lovgive mod alle former for kønsbaseret vold og at afkriminalisere abort, som i øjeblikket er forbudt under alle omstændigheder, herunder i tilfælde af seksuel vold; anser det for nødvendigt at gennemføre hasteforanstaltninger for at beskytte og støtte kvinder og børn, der er ofre for seksuelt misbrug, såsom læge- og psykologhjælp og specifikke programmer for social inklusion og rehabilitering; fordømmer gruppevoldtægter af kvinder tilbageholdt i fængslet i Gonaïves; kræver en hurtig, upartisk, uafhængig og effektiv undersøgelse af påstandene; minder om, at når stater fratager folk deres frihed, er de ansvarlige for at sikre deres integritet og beskytte dem mod voldshandlinger;

13.  fordømmer de LGBT-lovforslag, der blev vedtaget i 2017, og som opfordrede til forbud mod homoseksuelle ægteskaber og listede homoseksualitet sammen med børnepornografi, incest og kommerciel seksuel udnyttelse af børn som begrundelse for at nægte en borger et certifikat for godt omdømme; udtrykker sin bekymring over omstændighederne i forbindelse med Charlot Jeudys død, formand for LGBTQI-fortalergruppen Koyeraj;

14.  opfordrer den haitianske regering til at indføre et administrativt system, der sikrer, at alle nyfødte børn registreres ved fødslen, og at sikre, at der træffes foranstaltninger til at registrere dem, der ikke er blevet registreret ved fødslen;

15.  opfordrer til en systematisk bekæmpelse af vold mod ældre mennesker:

16.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaterne næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, AVS-EU-Ministerrådet, institutionerne i Cariforum, Haitis regering og parlament og FN's generalsekretær.

(1) EUT C 136E af 11.5.2012, s. 46.
(2) EUT C 463 af 21.12.2018, s. 40.

Seneste opdatering: 29. november 2019Juridisk meddelelse