Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2019/2928(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B9-0214/2019

Debatai :

PV 28/11/2019 - 3.2
PV 28/11/2019 - 5.1
CRE 28/11/2019 - 3.2
CRE 28/11/2019 - 5.1

Balsavimas :

PV 28/11/2019 - 8.3

Priimti tekstai :

P9_TA(2019)0074

Priimti tekstai
PDF 147kWORD 48k
Ketvirtadienis, 2019 m. lapkričio 28 d. - Strasbūras Negalutinė teksto versija
Haitis
P9_TA-PROV(2019)0074RC-B9-0214/2019

2019 m. lapkričio 28 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Haičio (2019/2928(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į ankstesnes savo rezoliucijas dėl Haičio, visų pirma 2011 m. sausio 19 d. rezoliuciją „Padėtis Haityje praėjus metams nuo žemės drebėjimo: humanitarinė pagalba ir atstatymas“(1) ir 2018 m. vasario 8 d. rezoliuciją dėl vaikų vergijos Haityje(2),

–  atsižvelgdamas į ES metinę ataskaitą dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2018 m., kurią Europos Vadovų Taryba patvirtino 2019 m. gegužės 13 d., ypač į naujausią informaciją apie Haitį, įtrauktą į šią ataskaitą,

–  atsižvelgdamas į galutinę ES rinkimų stebėjimo misijos Haityje 2018 m. lapkričio 19–23 d. ataskaitą,

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų stabilizavimo misiją Haityje (MINUSTAH) ir Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuro 2017 m. liepos mėn. pateiktą metinę ataskaitą dėl žmogaus teisių padėties Haityje laikotarpiu nuo 2015 m. liepos 1 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d.,

–  atsižvelgdamas į MINUSTAH ir JT Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuro pranešimą dėl įtarimų dėl 2018 m. lapkričio 13–14 d. La Saline rajone (Port o Prensas) padarytų žmogaus teisių pažeidimų ir smurto,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. kovo 17 d. JT Žmogaus teisių tarybos 37-ojoje sesijoje priimtą visuotinį periodinį vertinimą dėl Haičio,

–  atsižvelgdamas į 1966 m. gruodžio 16 d. JT Generalinės Asamblėjos priimtą Tarptautinį ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktą, kurio viena iš susitariančiųjų šalių yra Haitis,

–  atsižvelgdamas į Kotonu susitarimą,

–  atsižvelgdamas į JT Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–  atsižvelgdamas į Vaiko teisių konvenciją, prie kurios yra prisijungęs Haitis,

–  atsižvelgdamas į 2019 m. birželio 25 d. JT Saugumo Tarybos rezoliuciją 2476 (2019),

–  atsižvelgdamas į ES rinkimų stebėjimo misijos 2015 m. galutinę ataskaitą,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai 2019 m. lapkričio 7 d. pareiškimą Europos Sąjungos vardu dėl padėties Haityje,

–  atsižvelgdamas į organizacijos Amnesty International 2019 m. spalio 31 d. paskelbtą straipsnį, kuriame pateikiama įrodymų, kad prieš protestuotojus naudojama pernelyg didelė jėga,

–  atsižvelgdamas į JT Humanitarinių reikalų koordinavimo biuro 2019 m. spalio 1 d. ataskaitą dėl padėties Haityje,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos delegacijos Haityje 2019 m. gegužės 28 d. pareiškimą,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnio 5 dalį ir 132 straipsnio 4 dalį,

A.  kadangi vyriausybei 2018 m. liepos mėn. paskelbus, kad ji panaikins subsidijas, todėl kuro kainos padidės iki 50 proc., kilo plataus masto protestai ir tokie dideli pilietiniai neramumai, kokių ši šalis nebuvo patyrusi jau daugelį metų; kadangi ši priemonė buvo patvirtinta atsižvelgiant į 2018 m. vasario mėn. su Tarptautiniu valiutos fondu (TVF) sutartą lėšų mažinimą mainais už 96 mln. JAV dolerių dydžio finansines paskolas, kad ši šalis galėtų sumokėti savo išorės skolą;

B.  kadangi per demonstracijas, kurias surengė opozicijos lyderiai, buvo reikalaujama prezidento Jovenelio Moïse atsistatydinimo dėl didelės infliacijos, įtarimų dėl sisteminės korupcijos vyriausybėje, įtariant, kad korupcinėje veikloje dalyvavo ir buvęs prezidentas Michel Martelly, taip pat dėl ekonominio nesaugumo ir maisto stygiaus, tačiau šioms demonstracijoms išorės pasaulis daug dėmesio neskyrė; kadangi anksčiau nei prieš metus prasidėjusios demonstracijos protestuojant prieš korupcijos skandalus, susijusius su Haičio valdžios institucijomis, pareikalavo apie šimto aukų ir paaštrėjo iki didžiulio sukrėtimo; kadangi atrodo, kad korupcija yra endeminė Haičio visuomenės ir politikos problema;

C.  kadangi saugumo pajėgos malšino protestus, naudodamos kovinius šaudmenis ir ašarines dujas; kadangi, JT Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuro duomenimis, per protestus vasario mėn. žuvo 41 žmogus, o 100 žmonių buvo sužeisti; kadangi, remiantis naujausiais JT Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuro duomenimis, laikotarpiu nuo 2019 m. rugsėjo 15 d. iki lapkričio 1 d. mažiausiai 42 žmonės žuvo per panašius protestus, 19 iš jų buvo nužudyti teisėsaugos pareigūnų, o 86 žmonės buvo sužeisti;

D.  kadangi Haitis nuo 2019 m. kovo mėn. neturi vyriausybės, o tai varžo šalies galimybes gauti tarptautinį remiamąjį finansavimą ir Pasaulio banko paskolas; kadangi nuo 2020 m. sausio mėn. Haityje nebeliks parlamento, nes 2019 m. spalio mėn. nepavyko surengti parlamento rinkimų; kadangi J. Moïse išreiškė ketinimą įgyvendinti konstitucines reformas, kuriomis bus siekiama sustiprinti prezidento institucijos įgaliojimus;

E.  kadangi nepaisant demonstracijų nebuvo imtasi jokių teisinių veiksmų; kadangi šis nebaudžiamumas ir tarptautinės bendruomenės dėmesio trūkumas toliau kursto smurtą; kadangi dėl užsitęsusios ir tebevykstančios krizės dar labiau ribojama prieiga ir prie sveikatos priežiūros paslaugų, maisto, švietimo ir galimybių tenkinti kitus poreikius, be to, kilo dar didesnis aprūpinimo elektros energija ir kuru nepriteklius;

F.  kadangi po 2010 m. žemės drebėjimo daugelis bendruomenių vis dar neturi prieigos prie elektros tinklo ir savo kasdienius poreikius priverstos tenkinti naudodamosi elektros generatoriais; kadangi kuro kainų augimas dar labiau apribojo ekonomines galimybes;

G.  kadangi esama patikimų įrodymų, kad policija, ginkluota pusiau automatiniais šautuvais, protestams malšinti naudojo kovinius šaudmenis, taip pažeisdama tarptautinę žmogaus teisių teisę ir jėgos naudojimo standartus; kadangi žurnalistai yra nuolat persekiojami ir prieš juos vykdomi fiziniai išpuoliai; kadangi 2019 m. spalio 11 d. savo automobilyje buvo nušautas reportažus apie protestus rengęs radijo stoties „Radio Méga“ žurnalistas Néhémie Joseph, 2019 m. rugsėjo mėn. šūviu į veidą nužudytas „Associated Press“ fotožurnalistas Chery Dieu-Nalio, 2019 m. birželio mėn. savo automobilyje nušautas radijo stoties „Radio Sans Finjo“ reporteris Pétion Rospide, o 2018 m. kovo mėn. be žinios dingo žurnalistas Vladjimir Legagneur;

H.  kadangi su nebaudžiamumu buvo susidurta ir žudynių La Saline rajone, sostinės Port o Prenso periferijoje, atveju – 2018 m. spalio mėn. 70 žmonių čia buvo savavališkai nužudyta, o 13 moterų išprievartautos; kadangi vyriausybė šias žudynes priskyrė gaujų karui; kadangi Amerikos valstybių organizacija ir JT paramos teisingumui misija Haityje (MINUSJUH), remdamosi Nacionalinio žmogaus teisių tinklo surinkta informacija, kaip šių žudynių priežastį įvardijo prezidento žmonos Martine Moïse ir keleto vyriausybės atstovų bandymą papirkti La Saline rajono gyventojus, kad jie nutrauktų prieš prezidentą J. Moïse nukreiptas demonstracijas, ir teigia, kad žudynės buvo šio rajono gyventojų atsisakymo būti papirktiems pasekmė; kadangi žmogaus teisių organizacijos Haityje paragino Amerikos valstybių organizaciją ištirti šias žudynes;

I.  kadangi saugumo padėtis šalyje drastiškai pablogėjo nuo 2017 m. spalio mėn., kai Jungtinių Tautų stabilizavimo misijos Haityje taikdarius (UNSTAMIH) pakeitė MINUJUSTH, kurios personalo pasirengimas dalyvaujant policijos darbuotojams skirtuose mokymuose tėra ribotas;

J.  kadangi rimtą susirūpinimą šalyje tebekelia diskriminacija dėl lyties; kadangi Haičio lyčių nelygybės indeksas siekia 0,593, ir 2015 m. pagal šį rodiklį šalis užėmė 142-ą vietą iš 159-ių; kadangi LGBTI asmenų diskriminacija, stigmatizacija, atskirtis ir smurtas prieš juos Haityje yra sisteminiai ir paplitę reiškiniai; kadangi mergaitės įgyja menką išsilavinimą arba neįgyja jokio; kadangi įstatymai, kuriais kriminalizuojamas išžaginimas ir smurtas šeimoje nebuvo priimti iki pat 2015 m., baudžiamasis kodeksas nebuvo peržiūrėtas nuo 1835 m., o moterims ir mergaitėms dažnai neužtikrinama lygiavertė teisinė apsauga; kadangi 2019 m. lapkričio 7 d. civiliams skirtame Gonayvo kalėjime buvo išžaginta 10 ten kalėjusių moterų, įskaitant 15 metų amžiaus mergaitę; kadangi nuo tada, kai prasidėjo protestai, perpildymas, maisto trūkumas, galimybės pasimatyti su šeima neužtikrinimas ir kitos nežmoniškos sąlygos yra plačiai paplitę reiškiniai Haičio kalėjimų sistemoje;

K.  kadangi nuo rugsėjo mėn. prasidėjusių mokslo metų galimybės lankyti mokyklą neturi dauguma Haičio vaikų; kadangi neraštingumas ir galimybė įgyti išsilavinimą yra didžiulė problema Haityje, nes apytiksliai pusė visų 15 metų amžiaus ir vyresnių Haičio gyventojų yra neraštingi, o pradinės ir vidurinės mokyklose visoje šalyje nelanko mažiausiai 350 000 vaikų ir jaunuolių;

L.  kadangi iki šiol naudojamasi sistema „Restavèk“, kuri yra šiuolaikinės vergovės forma ir pagal kurią Haičio vaikai iš skurstančių šeimų, tėvų išsiųsti gyventi su kitomis šeimomis ir tarnauti joms namuose, neretai būna skriaudžiami, patiria smurtą ir negali lankyti mokyklos;

M.  kadangi Jungtinių Tautų vystymosi programos (UNDP) žmogaus socialinės raidos indekse Haitis yra 168-as tarp visų pasaulio šalių, ir šis reitingas yra žemesnis nei anksčiau, be to, jam nuolat būtina humanitarinė pagalba ir parama vystymuisi; kadangi, pasak Pasaulio banko, Haitis lieka skurdžiausia abiejų Amerikos žemynų šalimi ir viena labiausiai skurstančių valstybių pasaulyje: 59 proc. jo gyventojų gyvena žemiau nacionalinės skurdo ribos, 24 proc. – žemiau kraštutinio skurdo ribos, o per 40 proc. yra bedarbiai; kadangi valdžios korupcija yra nekontroliuojama: organizacijos Transparency International 2018 m. korupcijos suvokimo indekse Haitis yra 161-as iš 180-ies stebėtų šalių;

1.  griežtai smerkia Haičio valdžios institucijų veiksmus siekiant užgniaužti taikius protestus ir mirtiną jėgos naudojimą, savavališką sulaikymą, bauginimą, persekiojimą bei seksualinę prievartą; reikalauja, kad Haičio valdžios institucijos nedelsdamos liautųsi neteisėtai naudojusios jėgą – visų pirma šaunamuosius ginklus ir kovinius šaudmenis – prieš taikius protestuotojus bei užtikrintų žmonėms teisę į laisvas ir taikias demonstracijas; palaiko Haičio žmonių raginimus stabdyti korupciją ir nebaudžiamumą;

2.  pabrėžia, kad, siekiant užkirsti kelią dar didesniam nestabilumui ir gyventojų kančioms, visos susijusios šalys turi susilaikyti nuo smurto; ragina visas šalis įsitraukti į nuoširdų, atvirą ir įtraukų visos Haičio visuomenės dialogą, siekiant geriau atsižvelgti į svarbiausius gyventojų poreikius ir siekius bei rasti ilgalaikius esamos politinės, ekonominės ir humanitarinės krizės sprendimus;

3.  primena, kad, kaip pažymima naujausiame visuotiniame periodiniame vertinime, teisingumo reforma ir ilgai trunkančio kardomojo kalinimo atsisakymas bei kova su korupcija turi likti prioritetais; prašo tarptautinės bendruomenės padėti Haičio žmonėms stiprinti nepriklausomą ir tvirtą teismų sistemą, kuriai veikiant nusikaltėliai stotų prieš teismą ir būtų nubausti nepriklausomai savo socialinio statuso;

4.  ragina atlikti nepriklausomą La Saline‘o žudynių bylos, žurnalistų persekiojimo ir išpuolių prieš juos bei mirties atvejų nuo 2019 m. rugsėjo mėn. vidurio tyrimą; reikalauja užtikrinti, kad prieš teismą stotų ir būtų nubausti visi nusikaltimų vykdytojai; pakartoja, kad, siekiant informuoti apie padėtį, svarbi žiniasklaidos laisvė; ragina visus subjektus liautis persekiojus žurnalistus ir leisti jiems informuoti apie padėtį šalyje; pakartoja, kad turi būti užtikrinama teisė taikiai reikšti nuomonę ir kritiką;

5.  pritaria raginimui į Haitį ilgesniam laikui išsiųsti nepriklausomą Amerikos valstybių organizacijos (OAS) ekspertų misiją, kuriai būtų pavesta išaiškinti daugybinius žmogaus teisių pažeidimus šalyje, ir siekiui atlikti nešališkus, nuodugnius, skaidrius ir nepriklausomus tyrimus bei stiprinti atskaitomybę, kad teisingumas ir tiesa būtų užtikrinti šeimoms ir išgyvenusioms aukoms, kaip reikalauja nacionalinės žmogaus teisių organizacijos;

6.  atmeta bet kokius kai kurių jėgų mėginimus atkurti diktatūrą; pabrėžia, jog būtina nedelsiant įgyvendinti struktūrinio valdymo ir ekonomikos reformas, kad būtų atkurtas pasitikėjimas šalies politine sistema; pabrėžia, kad būtina sunaikinti sisteminę valdžios korupciją, klientelizmą ir užkirsti kelią teisinės valstybės erozijai;

7.  ragina Europos išorės veiksmų tarnybą (EIVT) ir ES ambasadą Port o Prense paremti visapusišką šalies demokratinę stabilizaciją ir padėti užkirsti kelią korupcijai bei kitų formų nusikalstamumui;

8.  teigiamai vertina tai, kad JT Saugumo Taryba 2019 m. spalio 16 d. sukūrė Jungtinių Tautų jungtinę tarnybą Haityje (BINUH), kuriai bus pavesta konsultuoti Haičio vyriausybę politinio stabilumo gerinimo ir gero valdymo klausimais; ragina JT toliau atlikti aktyvų vaidmenį taikos palaikymo ar pasirengimo taikai procese nekartojant praeities klaidų; ragina JT ir jų valstybes nares veiksmingai tirti tariamo seksualinio išnaudojimo ar seksualinės prievartos atvejus, už kuriuos atsakingi Jungtinių Tautų stabilizavimo misijos Haityje (MINUSTAH) taikos palaikymo pajėgų ir nevyriausybinių organizacijų Haityje atstovai, patraukti baudžiamojon atsakomybėn šių nusikaltimų vykdytojus ir suteikti pagalbą bei skirti kompensacijas jų aukoms;

9.  ragina ES stiprinti ir remti Haičio organizacijų pajėgumą vadovauti priimant sprendimus dėl to, kokio pobūdžio pagalba turėtų būti pristatoma į šalį ir kas turėtų ją gauti;

10.  primygtinai ragina Haičio vyriausybę suteikti nevaržomą prieigą humanitarinėms organizacijoms, kad jos galėtų vykdyti savo veiklą ir teikti pagalbą tiems, kam jos reikia, bei dalinti maistą ir kitą gyvybiškai svarbią pagalbą;

11.  ragina nutraukti „Restavèk“ praktiką; ragina Haičio vyriausybę įgyvendinti priemones, kuriomis būtų užtikrinama vaikų registracija, taip pat tiek fizinė, tiek psichologinė jų apsauga, bei užtikrinti galimybes lankyti mokyklą; ragina ES bendradarbiauti su Haičio vyriausybe siekiant įgyvendinti teisės aktų dėl vaiko teisių apsaugos sistemą;

12.  pabrėžia, kad būtina kovoti su smurtu prieš moteris ir mergaites, priimti teisės aktus, kuriais būtų kovojama su visų formų smurtu dėl lyties, ir dekriminalizuoti nėštumo nutraukimą, kuris šiuo metu draudžiamas bet kuriomis aplinkybėmis, įskaitant lytinės prievartos atvejus; mano, jog būtina įgyvendinti tokias skubias seksualinę prievartą patyrusių moterų ir vaikų apsaugos ir rėmimo priemones, kaip medicininė ir psichologinė priežiūra bei konkrečios socialinės įtraukties ir reabilitacijos programos; smerkia grupinį Gonayvo kalėjime kalinamų moterų išžaginimą; reikalauja greitai, nešališkai, nepriklausomai ir veiksmingai ištirti įtarimus; primena, kad, valstybei atėmus iš žmogaus laisvę, ji tampa atsakinga už jų neliečiamumo užtikrinimą bei jų apsaugą nuo prievartos;

13.  smerkia 2017 m. priimtus įstatymus, nukreiptus prieš LGBT asmenis, kuriuose raginama uždrausti homoseksualių asmenų santuokas, o homoseksualumas greta vaikų pornografijos, kraujomaišos ir vaikų seksualinio išnaudojimo komerciniais tikslais priskiriamas prie priežasčių nesuteikti piliečiui gerą reputaciją liudijančio pažymėjimo; reiškia susirūpinimą dėl aplinkybių, gaubiančių LGBTQI asmenų teisių gynimo grupės „Kouraj“ pirmininko Charlot Jeudy mirtį;

14.  ragina Haičio vyriausybę pradėti taikyti administracinę sistemą, pagal kurią būtų užtikrinama, kad visi naujagimiai būtų užregistruoti vos tik gimę ir būtų imamasi priemonių užregistruoti tiems, kurie vos tik gimę nebuvo užregistruoti;

15.  ragina sistemingai kovoti su smurtu prieš vyresnio amžiaus asmenis;

16.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybėms narėms, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, AKR ir ES ministrų tarybai, CARIFORUM institucijoms, Haičio vyriausybei ir parlamentui bei Jungtinių Tautų generaliniam sekretoriui.

(1) OL C 136 E, 2012 5 11, p. 46.
(2) OL C 463, 2018 12 21, p. 40.

Atnaujinta: 2019 m. lapkričio 29 d.Teisinis pranešimas