Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2832(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B9-0175/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B9-0175/2019

Συζήτηση :

PV 27/11/2019 - 19
CRE 27/11/2019 - 19

Ψηφοφορία :

PV 28/11/2019 - 8.13
CRE 28/11/2019 - 8.13
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2019)0084

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 141kWORD 50k
Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019 - Στρασβούργο Προσωρινή έκδοση
Εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για μια νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΕ-ΑΚΕ
P9_TA-PROV(2019)0084B9-0175/2019

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για μια νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ομάδας κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (2019/2832(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ των μελών της ομάδας των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφετέρου, που υπογράφηκε στο Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000 («συμφωνία του Κοτονού»)(1), καθώς και τις σχετικές αναθεωρήσεις που πραγματοποιήθηκαν το 2005 και το 2010(2),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής, της 12ης Δεκεμβρίου 2017, για απόφαση του Συμβουλίου με την οποία εγκρίνεται η έναρξη διαπραγματεύσεων με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών μελών της ομάδας κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού(3),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 4ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το μέλλον των σχέσεων ΑΚΕ-ΕΕ μετά το 2020(4) και της 14ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τις επικείμενες διαπραγματεύσεις για μια νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού(5),

–  έχοντας υπόψη τις ερωτήσεις προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή σχετικά με τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για μια νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ομάδας κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (O-000035/2019 – B9‑0057/2019 και O-000036/2019 – B9‑0058/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 136 παράγραφος 5 και το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Ανάπτυξης,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαπραγματεύσεις για μια νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ομάδας κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού είναι πάντα σε εξέλιξη και ότι είναι πιθανόν η διάρκειά τους να παραταθεί πέραν της αρχικά αναμενόμενης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισχύς και το κεκτημένο της συμφωνίας του Κοτονού βασίζονται σε ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει να διατηρηθούν και να ενισχυθούν·

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σχέσεις ΑΚΕ-ΕΕ έχουν μεγάλη σημασία, ιδίως στη σημερινή συγκυρία που το πολυμερές σύστημα είναι υπό πίεση και τίθεται υπό αμφισβήτηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία του Κοτονού αποτελεί βασικό στοιχείο του πολυμερούς μας συστήματος, δεδομένου του αριθμού των κρατών που ενώνει και του περιεχομένου και της δομής της εταιρικής σχέσης, και ότι στην εταιρική σχέση θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση και προβολή στα Ηνωμένα Έθνη και σε άλλα παγκόσμια φόρουμ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2015, η διεθνής κοινότητα ανέλαβε σημαντικές παγκόσμιες δεσμεύσεις στο πλαίσιο της Ατζέντας του 2030 και των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ), της συμφωνίας του Παρισιού και του θεματολογίου της Αντίς Αμπέμπα, και ότι η συνεργασία ΑΚΕ-ΕΕ θα είναι ουσιαστικής σημασίας για την επίτευξη των παγκόσμιων αυτών στόχων·

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενίσχυση της κοινοβουλευτικής διάστασης μεταξύ της ΕΕ και της ομάδας ΑΚΕ, μέσω της διασφάλισης μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας και αντιπροσωπευτικότητας, θα πρέπει να αποτελέσει βασικό στοιχείο της νέας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συχνότητα και η πολυμορφία των συνεδριάσεων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης (ΚΣΙΕ) ΑΚΕ-ΕΕ κατέστησαν δυνατό, με την πάροδο του χρόνου, έναν σταθερό διάλογο, συμβάλλοντας αποτελεσματικά στην ενίσχυση της κοινοβουλευτικής διπλωματίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το κρατούν διεθνές κλίμα θα πρέπει να λειτουργήσει ως κίνητρο για τα κράτη ΑΚΕ και την ΕΕ ώστε να σημειώσουν πρόοδο σε αυτόν τον κοινοβουλευτικό διάλογο και να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητά του·

1.  επικροτεί την πρόοδο που έχει σημειωθεί μέχρι στιγμής στις διαπραγματεύσεις όσον αφορά τις στρατηγικές προτεραιότητες της βάσης και τις εργασίες σχετικά με τα περιφερειακά πρωτόκολλα·

2.  επισημαίνει ότι θα απαιτηθεί περισσότερος χρόνος για τη διαπραγμάτευση των υπόλοιπων τμημάτων της συμφωνίας και ότι οι διαπραγματεύσεις δεν είχαν ολοκληρωθεί έως τα τέλη Οκτωβρίου του 2019, όπως προβλεπόταν αρχικά·

3.  χαιρετίζει, δεδομένου ότι η συμφωνία του Κοτονού θα πάψει να ισχύει τον Φεβρουάριο του 2020, την απόφαση που έλαβε το Συμβούλιο Υπουργών ΑΚΕ-ΕΕ να αναθέσει στην Επιτροπή Πρέσβεων ΑΚΕ-ΕΕ την εξουσία να εγκρίνει μεταβατικά μέτρα έως ότου τεθεί σε ισχύ η νέα εταιρική σχέση ΑΚΕ-ΕΕ·

4.  επαναλαμβάνει με έμφαση τη θέση που εξέφρασε στα δύο ψηφίσματά του σχετικά με το πλαίσιο που θα διαδεχθεί τη συμφωνία του Κοτονού, τα οποία εγκρίθηκαν τον Οκτώβριο του 2016 και τον Ιούνιο του 2018 αντίστοιχα, και πιστεύει ότι ορισμένα από τα ουσιώδη στοιχεία της συμφωνίας του Κοτονού θα πρέπει να επαναλαμβάνονται σθεναρά ώστε να συνυπολογιστούν πλήρως κατά την εναπομένουσα περίοδο των διαπραγματεύσεων·

5.  επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντικό να ενισχυθεί η κοινοβουλευτική διάσταση της μελλοντικής συμφωνίας, για την οποία θα πρέπει να διασφαλιστεί δημοκρατική λογοδοσία σε όλα τα επίπεδα· τονίζει ότι το θεσμικό πλαίσιο θα πρέπει να περιλαμβάνει μια Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ· κρίνει ότι το αίτημα αυτό είναι μη διαπραγματεύσιμο προκειμένου να εγκρίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τη μελλοντική συμφωνία·

6.  υπενθυμίζει ότι η Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ καλείται να διαδραματίσει εξέχοντα ρόλο ως προς τη διασφάλιση της δημοκρατικής εποπτείας της μελλοντικής συμφωνίας και ζητεί εκ νέου να ενισχυθεί ο συμβουλευτικός και ελεγκτικός της ρόλος· είναι πεπεισμένο ότι απαιτούνται τακτικές συνεδριάσεις σε επίπεδο ΑΚΕ-ΕΕ, προκειμένου να διασφαλιστεί μια ισχυρή εταιρική σχέση·

7.  φρονεί ότι η Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ διαδραματίζει καίριο ρόλο στην επίτευξη των ΣΒΑ και στην αξιολόγηση της συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής· είναι πεπεισμένο ότι προάγει τις ανταλλαγές σχετικά με παγκόσμιες προκλήσεις όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, η δημοκρατία, η χρηστή διακυβέρνηση, η ισότητα των φύλων και η ειρήνη και η ασφάλεια, καθώς και το κλίμα, το περιβάλλον και η βιοποικιλότητα·

8.  επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του υπέρ της πολυμερούς προσέγγισης και ζητεί να υπάρξει συντονισμός, ιδίως στο πλαίσιο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης, προκειμένου να υιοθετηθεί μια συντονισμένη θέση ΑΚΕ-ΕΕ στα διεθνή φόρουμ· τονίζει την ανάγκη για περαιτέρω συνεργασία με άλλους διεθνείς εταίρους, καθώς και με την κοινωνία των πολιτών, στο πλαίσιο πολυμερών διαπραγματεύσεων·

9.  θεωρεί ότι η Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης θα πρέπει να αποτελείται από ίσο αριθμό εκπροσώπων της ΕΕ και της ομάδας ΑΚΕ και να συνέρχεται δύο φορές ετησίως σε σύνοδο ολομέλειας, εκ περιτροπής στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε κράτος ΑΚΕ·

10.  τονίζει ότι οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Περιφερειακής Εταιρικής Σχέσης πρέπει να συνεδριάζουν μία φορά ετησίως σε κάθε περιφέρεια και να μην εξαρτώνται από τη σύγκληση των συνεδριάσεων του Συμβουλίου Υπουργών Περιφερειακής Εταιρικής Σχέσης· τονίζει επίσης ότι η περιφερειοποίηση της εταιρικής σχέσης ΕΕ-ΑΚΕ βάσει της νέας συμφωνίας, η οποία θα πρέπει να αποτελεί κίνητρο για την ενθάρρυνση της βαθύτερης περιφερειακής ολοκλήρωσης μεταξύ των χωρών ΑΚΕ, δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται κατά τρόπο ώστε να αποβαίνει εις βάρος των πρωταρχικών κοινών στόχων της συμφωνίας·

11.  επαναλαμβάνει ότι ορισμένα από τα μοναδικά χαρακτηριστικά της συμφωνίας του Κοτονού, ιδίως ο σεβασμός προς τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία, τις θεμελιώδεις ελευθερίες, τη χρηστή διακυβέρνηση και το κράτος δικαίου, θα πρέπει να διατηρηθούν και να ενισχυθούν·

12.  τονίζει ότι η νέα συμφωνία θα πρέπει να ενισχύσει περαιτέρω την ιδέα μιας ισότιμης εταιρικής σχέσης, ενώ θα λαμβάνει παράλληλα υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε χώρας και τη συνεργασία μεταξύ των χωρών ΑΚΕ και της ΕΕ ως ενωμένων και αμοιβαία υποστηριζόμενων εταίρων στο πλαίσιο του πολυμερούς συστήματος· επισημαίνει ότι η νέα συμφωνία πρέπει, ως εκ τούτου, να επιτρέπει την υπέρβαση μιας απλής σχέσης δωρητή-αποδέκτη·

13.  επαναλαμβάνει τη σημασία του πολιτικού διαλόγου, τόσο για την προάσπιση των κοινών μας αξιών, όσο και ως αναπόσπαστου μέρους της εταιρικής σχέσης, και ζητεί να χρησιμοποιείται συστηματικά, καθώς και με πιο αποτελεσματικό και προορατικό τρόπο, προκειμένου να προλαμβάνονται οι πολιτικές κρίσεις·

14.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι σε ορισμένες χώρες έχει συρρικνωθεί το πεδίο δράσης της κοινωνίας των πολιτών και επαναλαμβάνει ότι η μελλοντική συμφωνία θα πρέπει να προβλέπει αυξημένο ρόλο για την κοινωνία των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των ΜΚΟ, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των συλλογικοτήτων, της διασποράς, των εκκλησιών και των θρησκευτικών ενώσεων και κοινοτήτων, καθώς και εκπροσώπων των νέων και των γυναικών ειδικότερα, προκειμένου να διασφαλίζονται τα συμφέροντα των ατόμων με αναπηρία, των κοινωνικών κινημάτων και των συνδικαλιστικών οργανώσεων, των αυτοχθόνων πληθυσμών και ιδρυμάτων, καθώς και την εκπροσώπηση των ευάλωτων και περιθωριοποιημένων ατόμων που υφίστανται διακρίσεις και ότι αυτό θα πρέπει να επιτευχθεί με πολιτικό διάλογο και σε όλα τα επίπεδα·

15.  ζητεί η εξάλειψη της φτώχειας και η προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης να αποτελέσουν τους πρωταρχικούς στόχους της συνεργασίας ΑΚΕ-ΕΕ, σύμφωνα με την αρχή των μη εξαιρέσεων· επαναλαμβάνει ότι η καταπολέμηση του αποκλεισμού, των διακρίσεων και των ανισοτήτων πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο της εν λόγω συμφωνίας·

16.  υπενθυμίζει ότι η συνιστώσα της μελλοντικής συμφωνίας που αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα θα πρέπει να περιλαμβάνει ρητή διατύπωση σχετικά με την καταπολέμηση των διακρίσεων για οιοδήποτε λόγο, μεταξύ άλλων λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού ή έμφυλης ταυτότητας, ή κατά των παιδιών, των μετακινούμενων ατόμων, των ηλικιωμένων ή των ατόμων με αναπηρία·

17.  τονίζει ότι είναι σημαντική η ισότητα των φύλων και η ενδυνάμωση των γυναικών ως κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης και καλεί την ΕΕ και τις χώρες ΑΚΕ να συμπεριλάβουν την ισότητα των φύλων ως εγκάρσιο ζήτημα στη συμφωνία· υπογραμμίζει τη σημασία που έχει να δεσμευτούν τα μέρη όσον αφορά τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα, αλλά και για την πλήρη εφαρμογή του προγράμματος δράσης της Διεθνούς Διάσκεψης για τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη·

18.  αναμένει από την ΕΕ να δώσει τη δέουσα προσοχή στις πολιτικές και τις προκλήσεις των χωρών εταίρων της κατά την κατανομή της χρηματοδοτικής βοήθειας, ιδίως λαμβανομένου υπόψη ότι το μεγαλύτερο μέρος των μεταναστευτικών ρευμάτων παρατηρείται μεταξύ των ίδιων των χωρών ΑΚΕ· επαναλαμβάνει ότι η μελλοντική συμφωνία πρέπει να παρέχει βοήθεια στις κοινότητες υποδοχής που επηρεάζονται από μεγάλους εκτοπισμένους πληθυσμούς και να αντιμετωπίζει τα βαθύτερα αίτια της αναγκαστικής εκτόπισης με ολοκληρωμένο τρόπο, με βάση τα δικαιώματα·

19.  επικροτεί το γεγονός ότι η επίτευξη των ΣΒΑ θεωρείται βασικός στόχος της μελλοντικής συμφωνίας και επαναλαμβάνει το αίτημά του να δημιουργηθούν ισχυροί μηχανισμοί παρακολούθησης, ώστε να εξασφαλίζεται ότι η εφαρμογή της συμφωνίας συμβάλλει και δίνει ώθηση στην επίτευξη των ΣΒΑ με αποτελεσματικό τρόπο· τονίζει την ανάγκη να ενσωματωθούν οριζόντια ζητήματα, όπως η περιβαλλοντική βιωσιμότητα, οι στόχοι της κλιματικής αλλαγής, τα ζητήματα φύλου και η κοινωνική δικαιοσύνη, και να συμπεριληφθούν σε όλες τις πολιτικές, τα σχέδια και τις παρεμβάσεις, ως μέρος της μελλοντικής συμφωνίας·

20.  επαναλαμβάνει ότι βασικός στόχος των συμφωνιών οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ) είναι η προώθηση της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης και της περιφερειακής ολοκλήρωσης· τονίζει ότι οι εμπορικές συμφωνίες θα πρέπει να προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και τα ανθρώπινα δικαιώματα και εμμένει στην άποψη ότι θα πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της μελλοντικής συμφωνίας·

21.  ζητεί τη συστηματική ενσωμάτωση εκτελεστών διατάξεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλες τις υπό διαπραγμάτευση και τις μελλοντικές ΣΟΕΣ, καθώς και εις βάθος ανάλυση των επιπτώσεων των ΣΟΕΣ στις τοπικές οικονομίες και το ενδοπεριφερειακό εμπόριο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες σχετικά με την εφαρμογή τους σε ό, τι αφορά την περιφερειακή ολοκλήρωση και την εκβιομηχάνιση·

22.  φρονεί ότι η υλοποίηση της Ατζέντας του 2030 και των ΣΒΑ επιτάσσει ισχυρή συμμετοχή των τοπικών αρχών και μη κρατικών φορέων για την ενίσχυση της δημοκρατικής ιδίας ευθύνης· θεωρεί ότι ένας μηχανισμός παρακολούθησης, λογοδοσίας και επανεξέτασης από ομοτίμους ΑΚΕ-ΕΕ, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, την κοινωνία των πολιτών και τις επιστημονικές κοινότητες, επιφορτισμένος με την εκπόνηση των ετήσιων συμπερασμάτων και συστάσεων για τη συνέχεια που πρέπει να δοθεί, είναι σημαντικός για την επίτευξη του σκοπού αυτού·

23.  υπενθυμίζει ότι ο ιδιωτικός τομέας είναι ένας βασικός εταίρος για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης, την προαγωγή της οικονομικής μεγέθυνσης και τη μείωση της φτώχειας· ζητεί να υπάρξουν σαφείς διατάξεις στη μελλοντική συμφωνία για τον ρόλο και τις ευθύνες των επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε αναπτυξιακές συμπράξεις και προάγουν τις αρχές της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ), τις αρχές της Πρωτοβουλίας «Παγκόσμιο Συμβόλαιο» των Ηνωμένων Εθνών, τις κατευθυντήριες γραμμές των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα βασικά εργασιακά πρότυπα της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, τα περιβαλλοντικά πρότυπα, και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση της διαφθοράς·

24.  υπενθυμίζει στα διαπραγματευόμενα μέρη να συμπεριλάβουν στη νέα συμφωνία φιλόδοξες προβλέψεις σχετικά με την καταπολέμηση των παράνομων χρηματοοικονομικών ροών και της φοροδιαφυγής, και να παράσχουν χρηματοδοτική και τεχνική βοήθεια στις αναπτυσσόμενες χώρες, προκειμένου να αντεπεξέλθουν στα αναδυόμενα παγκόσμια πρότυπα για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, μεταξύ άλλων όσον αφορά την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών, τις πληροφορίες σχετικά με την πραγματική κυριότητα εταιρειών και τη δημόσια υποβολή εκθέσεων ανά χώρα για τις πολυεθνικές εταιρείες, προκειμένου να δοθεί τέλος στη διάβρωση της φορολογικής βάσης και στη μετατόπιση των κερδών, σύμφωνα με τα πρότυπα της G20 και του ΟΟΣΑ·

25.  επαναλαμβάνει ότι το να εξαρτάται η χορήγηση της βοήθειας από τη συνεργασία με την ΕΕ σε θέματα μετανάστευσης δεν συνάδει με τις συμφωνημένες αρχές περί αποτελεσματικότητας της ανάπτυξης·

26.  υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να ενημερώνεται αμέσως και πλήρως σε όλα τα στάδια της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το άρθρο 218 παράγραφος 10 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και επαναλαμβάνει ότι είναι αναγκαίο να επιτευχθεί συμφωνία όσον αφορά τη βελτίωση των πρακτικών ρυθμίσεων για τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των διεθνών συμφωνιών·

27.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο Υπουργών ΑΚΕ-ΕΕ, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στην Επιτροπή της Αφρικανικής Ένωσης, στο Παναφρικανικό Κοινοβούλιο και στο Προεδρείο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ.

(1) ΕΕ L 317 της 15.12.2000, σ. 3.
(2) ΕΕ L 287 της 4.11.2010, σ. 3.
(3) COM(2017)0763.
(4) ΕΕ C 215 της 19.6.2018, σ. 2.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0267.

Τελευταία ενημέρωση: 29 Νοεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου