Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 3 Ιουλίου 2019 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση
 Αριθμητική σύνθεση των μονίμων επιτροπών
Κείμενα
Οριστική έκδοση (5 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου