Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2019 - ΣτρασβούργοΠροσωρινή έκδοση
 Διορισμός του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας - Υποψήφια: Christine Lagarde
 Διορισμός του Αντιπροέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
 Έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δεδομένων σχετικά με τις άδειες κυκλοφορίας οχημάτων στην Ιρλανδία *
Κείμενα
Προσωρινή έκδοση (17 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου