Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2019 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση
 Η κατάσταση στην Τουρκία, ιδίως η απομάκρυνση εκλεγμένων δημάρχων
 Μιανμάρ/Βιρμανία, ιδίως η κατάσταση των Ροχίνγκια
 Ιράν, ιδίως η κατάσταση των υπερασπιστών των δικαιωμάτων των γυναικών και των φυλακισμένων ατόμων που έχουν διπλή ιθαγένεια (ΕΕ-Ιράν)
 Δυνατότητα κατοχύρωσης φυτών και κατ’ ουσία βιολογικών διεργασιών με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας
 Η σημασία της ευρωπαϊκής μνήμης για το μέλλον της Ευρώπης
 Κατάσταση της εφαρμογής της νομοθεσίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες
Κείμενα
Οριστική έκδοση (199 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου