Rodyklė 
Priimti tekstai
Ketvirtadienis, 2019 m. spalio 24 d. - StrasbūrasGalutinė teksto versija
LGBTI asmenų padėtis Ugandoje
 Egiptas
 Siūlomas naujasis Indonezijos baudžiamasis kodeksas
 Finansinė parama valstybėms narėms siekiant sumažinti didelę finansinę naštą, joms tenkančią Jungtinei Karalystei išstojus iš Sąjungos be susitarimo ***I
 Chromo trioksido naudojimas
 Įmonės „Thomas Cook Group“ bankroto poveikis
 Tam tikrų įmonių ir filialų pelno mokesčio informacijos atskleidimo dabartinė padėtis. Viešųjų ataskaitų pagal šalis teikimas
 Turkijos karinė operacija šiaurės rytų Sirijoje ir jos pasekmės
 Stojimo derybų su Šiaurės Makedonija ir Albanija pradžia

LGBTI asmenų padėtis Ugandoje
PDF 136kWORD 46k
2019 m. spalio 24 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl LGBTI asmenų padėties Ugandoje (2019/2879(RSP))
P9_TA(2019)0042RC-B9-0134/2019

Šis tekstas dar rengiamas skelbti jūsų kalba. Tekstą PDF arba WORD formatu jau galite atsidaryti spustelėję piktogramą viršutiniame dešiniajame kampe.


Egiptas
PDF 141kWORD 50k
2019 m. spalio 24 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Egipto (2019/2880(RSP))
P9_TA(2019)0043RC-B9-0138/2019

Šis tekstas dar rengiamas skelbti jūsų kalba. Tekstą PDF arba WORD formatu jau galite atsidaryti spustelėję piktogramą viršutiniame dešiniajame kampe.


Siūlomas naujasis Indonezijos baudžiamasis kodeksas
PDF 129kWORD 42k
2019 m. spalio 24 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl siūlomo naujojo Indonezijos baudžiamojo kodekso (2019/2881(RSP))
P9_TA(2019)0044RC-B9-0145/2019

Šis tekstas dar rengiamas skelbti jūsų kalba. Tekstą PDF arba WORD formatu jau galite atsidaryti spustelėję piktogramą viršutiniame dešiniajame kampe.


Finansinė parama valstybėms narėms siekiant sumažinti didelę finansinę naštą, joms tenkančią Jungtinei Karalystei išstojus iš Sąjungos be susitarimo ***I
PDF 158kWORD 47k
2019 m. spalio 24 d. priimti Europos Parlamento pakeitimai dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2012/2002, kad būtų galima valstybėms narėms teikti finansinę paramą sumažinti didelei finansinei naštai, joms tenkančiai Jungtinei Karalystei išstojus iš Sąjungos be susitarimo (COM(2019)0399 – C9-0111/2019 – 2019/0183(COD))
P9_TA(2019)0045A9-0020/2019

Šis tekstas dar rengiamas skelbti jūsų kalba. Tekstą PDF arba WORD formatu jau galite atsidaryti spustelėję piktogramą viršutiniame dešiniajame kampe.


Chromo trioksido naudojimas
PDF 153kWORD 47k
2019 m. spalio 24 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 iš dalies suteikiamas leidimas naudoti chromo trioksidą (Cromomed S. A. ir kt.), projekto (D063690/01 – 2019/2844(RSP))
P9_TA(2019)0046B9-0151/2019

Šis tekstas dar rengiamas skelbti jūsų kalba. Tekstą PDF arba WORD formatu jau galite atsidaryti spustelėję piktogramą viršutiniame dešiniajame kampe.


Įmonės „Thomas Cook Group“ bankroto poveikis
PDF 138kWORD 46k
2019 m. spalio 24 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl neigiamo įmonės „Thomas Cook Group“ bankroto poveikio ES turizmui (2019/2854(RSP))
P9_TA(2019)0047RC-B9-0118/2019

Šis tekstas dar rengiamas skelbti jūsų kalba. Tekstą PDF arba WORD formatu jau galite atsidaryti spustelėję piktogramą viršutiniame dešiniajame kampe.


Tam tikrų įmonių ir filialų pelno mokesčio informacijos atskleidimo dabartinė padėtis. Viešųjų ataskaitų pagal šalis teikimas
PDF 126kWORD 39k
2019 m. spalio 24 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2013/34/ES nuostatos dėl tam tikrų įmonių ir filialų pelno mokesčio informacijos atskleidimo (2016/0107(COD)), vadinamojo viešo ataskaitų pagal šalis teikimo, dabartinės padėties (2019/2882(RSP))
P9_TA(2019)0048B9-0117/2019

Šis tekstas dar rengiamas skelbti jūsų kalba. Tekstą PDF arba WORD formatu jau galite atsidaryti spustelėję piktogramą viršutiniame dešiniajame kampe.


Turkijos karinė operacija šiaurės rytų Sirijoje ir jos pasekmės
PDF 145kWORD 47k
2019 m. spalio 24 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Turkijos karinės operacijos šiaurės rytų Sirijoje ir jos pasekmių (2019/2886(RSP))
P9_TA(2019)0049RC-B9-0123/2019

Šis tekstas dar rengiamas skelbti jūsų kalba. Tekstą PDF arba WORD formatu jau galite atsidaryti spustelėję piktogramą viršutiniame dešiniajame kampe.


Stojimo derybų su Šiaurės Makedonija ir Albanija pradžia
PDF 132kWORD 42k
2019 m. spalio 24 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl stojimo derybų su Šiaurės Makedonija ir Albanija pradžios (2019/2883(RSP))
P9_TA(2019)0050RC-B9-0156/2019

Šis tekstas dar rengiamas skelbti jūsų kalba. Tekstą PDF arba WORD formatu jau galite atsidaryti spustelėję piktogramą viršutiniame dešiniajame kampe.

Teisinis pranešimas - Privatumo politika