Index 
Texte adoptate
Joi, 24 octombrie 2019 - StrasbourgEdiţie definitivă
Situația persoanelor LGBTI în Uganda
 Egiptul
 Noul cod penal propus în Indonezia
 Asistență financiară oferită statelor membre în scopul acoperirii sarcinii financiare considerabile suportate de acestea ca urmare a unei retrageri a Regatului Unit din Uniune fără un acord ***I
 Utilizarea trioxidului de crom
 Efectele falimentului Grupului Thomas Cook
 Situația actuală privind comunicarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informații privind impozitul pe profit - raportarea publică pentru fiecare țară în parte
 Operațiunea militară turcă în nord-estul Siriei și consecințele ei
 Deschiderea negocierilor de aderare cu Macedonia de Nord și Albania

Situația persoanelor LGBTI în Uganda
PDF 137kWORD 46k
Rezoluția Parlamentului European din 24 octombrie 2019 referitoare la situația persoanelor LGBTI din Uganda (2019/2879(RSP))
P9_TA(2019)0042RC-B9-0134/2019

Acest text se află în curs de pregătire pentru a fi publicat în limba dvs. Este deja disponibilă versiunea PDF sau WORD, pe care o puteți activa apăsând pe iconița din partea dreaptă sus.


Egiptul
PDF 141kWORD 50k
Rezoluția Parlamentului European din 24 octombrie 2019 referitoare la Egipt (2019/2880(RSP))
P9_TA(2019)0043RC-B9-0138/2019

Acest text se află în curs de pregătire pentru a fi publicat în limba dvs. Este deja disponibilă versiunea PDF sau WORD, pe care o puteți activa apăsând pe iconița din partea dreaptă sus.


Noul cod penal propus în Indonezia
PDF 129kWORD 46k
Rezoluția Parlamentului European din 24 octombrie 2019 referitoare la noul cod penal propus în Indonezia (2019/2881(RSP))
P9_TA(2019)0044RC-B9-0145/2019

Acest text se află în curs de pregătire pentru a fi publicat în limba dvs. Este deja disponibilă versiunea PDF sau WORD, pe care o puteți activa apăsând pe iconița din partea dreaptă sus.


Asistență financiară oferită statelor membre în scopul acoperirii sarcinii financiare considerabile suportate de acestea ca urmare a unei retrageri a Regatului Unit din Uniune fără un acord ***I
PDF 151kWORD 50k
Amendamentele adoptate de Parlamentul European la 24 octombrie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2012/2002 al Consiliului pentru a oferi asistență financiară statelor membre în scopul acoperirii sarcinii financiare considerabile suportate de acestea ca urmare a unei retrageri a Regatului Unit din Uniune fără un acord (COM(2019)0399 – C9-0111/2019 – 2019/0183(COD))
P9_TA(2019)0045A9-0020/2019

Acest text se află în curs de pregătire pentru a fi publicat în limba dvs. Este deja disponibilă versiunea PDF sau WORD, pe care o puteți activa apăsând pe iconița din partea dreaptă sus.


Utilizarea trioxidului de crom
PDF 152kWORD 50k
Rezoluția Parlamentului European din 24 octombrie 2019 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei privind acordarea unei autorizații parțiale pentru utilizarea trioxidului de crom în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (Cromomed S.A. și alții) (D063690/01 – 2019/2844(RSP))
P9_TA(2019)0046B9-0151/2019

Acest text se află în curs de pregătire pentru a fi publicat în limba dvs. Este deja disponibilă versiunea PDF sau WORD, pe care o puteți activa apăsând pe iconița din partea dreaptă sus.


Efectele falimentului Grupului Thomas Cook
PDF 139kWORD 47k
Rezoluția Parlamentului European din 24 octombrie 2019 referitoare la impactul negativ al falimentului companiei Thomas Cook asupra turismului în UE (2019/2854(RSP))
P9_TA(2019)0047RC-B9-0118/2019

Acest text se află în curs de pregătire pentru a fi publicat în limba dvs. Este deja disponibilă versiunea PDF sau WORD, pe care o puteți activa apăsând pe iconița din partea dreaptă sus.


Situația actuală privind comunicarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informații privind impozitul pe profit - raportarea publică pentru fiecare țară în parte
PDF 123kWORD 43k
Rezoluția Parlamentului European din 24 octombrie 2019 referitoare la situația actuală privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește comunicarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informații privind impozitul pe profit (2016/0107(COD)) – raportarea publică pentru fiecare țară în parte (2019/2882(RSP))
P9_TA(2019)0048B9-0117/2019

Acest text se află în curs de pregătire pentru a fi publicat în limba dvs. Este deja disponibilă versiunea PDF sau WORD, pe care o puteți activa apăsând pe iconița din partea dreaptă sus.


Operațiunea militară turcă în nord-estul Siriei și consecințele ei
PDF 144kWORD 52k
Rezoluția Parlamentului European din 24 octombrie 2019 referitoare la operațiunea militară turcă din nord-estul Siriei și consecințele ei (2019/2886(RSP))
P9_TA(2019)0049RC-B9-0123/2019

Acest text se află în curs de pregătire pentru a fi publicat în limba dvs. Este deja disponibilă versiunea PDF sau WORD, pe care o puteți activa apăsând pe iconița din partea dreaptă sus.


Deschiderea negocierilor de aderare cu Macedonia de Nord și Albania
PDF 134kWORD 46k
Rezoluția Parlamentului European din 24 octombrie 2019 referitoare la deschiderea negocierilor de aderare cu Macedonia de Nord și Albania (2019/2883(RSP))
P9_TA(2019)0050RC-B9-0156/2019

Acest text se află în curs de pregătire pentru a fi publicat în limba dvs. Este deja disponibilă versiunea PDF sau WORD, pe care o puteți activa apăsând pe iconița din partea dreaptă sus.

Notă juridică