Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019 - ΣτρασβούργοΠροσωρινή έκδοση
 Κατάσταση των ελευθεριών στην Αλγερία
 Κούβα, η περίπτωση του José Daniel Ferrer
 Αϊτή
 Συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ σχετικά με την κατανομή μεριδίου της δασμολογικής ποσόστωσης για τις εισαγωγές βοείου κρέατος υψηλής ποιότητας ***
 Συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ σχετικά με την κατανομή μεριδίου της δασμολογικής ποσόστωσης για τις εισαγωγές βοείου κρέατος υψηλής ποιότητας (ψήφισμα)
 Η κατάσταση στη Βολιβία
 Κλιματική και περιβαλλοντική κατάσταση έκτακτης ανάγκης
 Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή 2019 (COP25)
 Η προσχώρηση της ΕΕ στη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και άλλα μέτρα για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας
 Πρόσφατες ενέργειες της Ρωσικής Ομοσπονδίας εναντίον των Λιθουανών δικαστών, εισαγγελέων και ανακριτών που συμμετείχαν στη διερεύνηση των τραγικών γεγονότων που έλαβαν χώρα στις 13 Ιανουαρίου 1991 στο Βίλνιους
 Μέτρα για την αντιμετώπιση του αντικτύπου της απόφασης του ΠΟΕ σχετικά με τη διαφορά για την Airbus στην ευρωπαϊκή γεωργία
 Η κρίση στο δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο του ΠΟΕ
 Εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για μια νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΕ-ΑΚΕ
Κείμενα
Προσωρινή έκδοση (480 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου