Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0356(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0003/2020

Ingivna texter :

A9-0003/2020

Debatter :

PV 11/02/2020 - 4
CRE 11/02/2020 - 4

Omröstningar :

PV 12/02/2020 - 11.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P9_TA(2020)0026

Antagna texter
PDF 122kWORD 41k
Onsdagen den 12 februari 2020 - Strasbourg Preliminär utgåva
Ingående av frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam ***
P9_TA-PROV(2020)0026A9-0003/2020

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 12 februari 2020 om utkastet till rådets beslut om ingående av frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnam (06050/2019 – C9-0023/2019 – 2018/0356(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (06050/2019),

–  med beaktande av förslaget till frihandelsavtal mellan Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnam (06051/2019),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artiklarna 91.1 och 100.2, artikel 207.4 första stycket, artikel 218.6 andra stycket a led v och artikel 218.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C9-0023/2019),

–  med beaktande av sin resolution som inte avser lagstiftning av den 12 februari 2020(1) om utkastet till beslut,

–  med beaktande av artikel 105.1 och 105.4 samt artikel 114.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av yttrandena från utskottet för utveckling och fiskeriutskottet,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för internationell handel (A9‑0003/2020).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Socialistiska republiken Vietnam.

(1) Antagna texter, P9_TA-PROV(2020)0027.

Senaste uppdatering: 13 februari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy