Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Torsdagen den 16 januari 2020 - StrasbourgPreliminär utgåva
 Burundi, särskilt yttrandefriheten
 Nigeria, särskilt den senaste tidens terroristattacker
 Situationen i Venezuela efter det olagliga valet av nationalförsamlingens nya talman och presidium (parlamentarisk kupp)
 Pågående utfrågningar inom ramen för artikel 7.1 i EU-fördraget om Polen och Ungern
 COP15 för konventionen om biologisk mångfald - (Kunming 2020)
 Europeiska ombudsmannens verksamhet 2018
 Institutioner och organ i Ekonomiska och monetära unionen: förhindrande av intressekonflikter efter avslutad anställning i offentlig tjänst
Texter
Preliminär utgåva (192 kb)
Rättsligt meddelande