4.10.2018
TC1-COD(2013)0256
***I
ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
приета на първо четене на 4 октомври 2018 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2018/... на Европейския парламент и на Съвета относно Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст) и за замяна и отмяна на Решение 2002/187/ПВР на Съвета
(EP-PE_TC1-COD(2013)0256)

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 1149kWORD 139k
Правна информация