4.10.2018
TC1-COD(2013)0256
***I
STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT
in eerste lezing vastgesteld op 4 oktober 2018 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2018/... van het Europees Parlement en de Raad betreffende het EU-Agentschap voor justitiële samenwerking in strafzaken (Eurojust), en tot vervanging en intrekking van Besluit 2002/187/JBZ van de Raad
(EP-PE_TC1-COD(2013)0256)

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 983kWORD 131k
Juridische mededeling