8.10.2015
TC1-COD(2013)0264
***I
EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA
vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 8. lokakuuta 2015 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/... antamiseksi maksupalveluista sisämarkkinoilla, direktiivien 2002/65/EY, 2009/110/EY ja 2013/36/EU ja asetuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta sekä direktiivin 2007/64/EY kumoamisesta
(EP-PE_TC1-COD(2013)0264)

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 1054kWORD 750k
Oikeudellinen huomautus