28.10.2015
TC1-COD(2013)0435
***I
ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
приета на първо четене на 28 октомври 2015 г. с оглед на приемането на Регламент (EС) 2015/… на Европейския парламент и на Съвета относно новите храни, за изменение на Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕО) № 1852/2001 на Комисията
(EP-PE_TC1-COD(2013)0435)

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 775kWORD 224k
Правна информация