28.10.2015
TC1-COD(2013)0435
***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 28. oktober 2015 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/... om nye fødevarer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1852/2001
(EP-PE_TC1-COD(2013)0435)

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 491kWORD 155k
Juridisk meddelelse