28.10.2015
TC1-COD(2013)0435
***I
STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA
usvojeno u prvom čitanju 28. listopada 2015. radi donošenja Uredbe (EU) 2015/... Europskog parlamenta i Vijeća o novoj hrani, o izmjeni Uredbe (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 258/97 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe Komisije (EZ) br. 1852/2001
(EP-PE_TC1-COD(2013)0435)

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima:
PDF 742kWORD 209k
Pravna napomena