28.10.2015
TC1-COD(2013)0435
***I
EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA
priimta 2015 m. spalio 28 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/... dėl naujų maisto produktų, iš dalies keičiantį Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1169/2011 ir panaikinantį Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 258/97 ir Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1852/2001
(EP-PE_TC1-COD(2013)0435)

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 686kWORD 239k
Teisinis pranešimas