28.10.2015
TC1-COD(2013)0435
***I
EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA
pieņemta pirmajā lasījumā 2015. gada 28. oktobrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/... par jauniem pārtikas produktiem un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1169/2011 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 258/97 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1852/2001
(EP-PE_TC1-COD(2013)0435)

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 809kWORD 209k
Juridisks paziņojums