28.10.2015
TC1-COD(2013)0435
***I
STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT
in eerste lezing vastgesteld op 28 oktober2015 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2015/... van het Europees Parlement en de Raad betreffende nieuwe voedingsmiddelen, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 258/97 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EG) nr. 1852/2001 van de Commissie
(EP-PE_TC1-COD(2013)0435)

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 485kWORD 172k
Juridische mededeling