28.10.2015
TC1-COD(2013)0435
***I
STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 28 października 2015 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/... w sprawie nowej żywności, zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 1852/2001
(EP-PE_TC1-COD(2013)0435)

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 824kWORD 218k
Informacja prawna