28.10.2015
TC1-COD(2013)0435
***I
POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
prijatá v prvom čítaní 28. októbra 2015 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/..., o nových potravinách, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 a nariadenie Komisie (ES) č. 1852/2001
(EP-PE_TC1-COD(2013)0435)

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 686kWORD 209k
Právne oznámenie