28.10.2015
TC1-COD(2013)0435
***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 28 oktober 2015 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/… om nya livsmedel och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 och upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 och kommissionens förordning (EG) nr 1852/2001
(EP-PE_TC1-COD(2013)0435)

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 554kWORD 415k
Rättsligt meddelande