28.4.2015
TC1-COD(2013)0436
***I
ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
приета на първо четене на 28 април 2015 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2015/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламенти (ЕО) № 850/98, (ЕО) № 2187/2005, (ЕО) № 1967/2006, (ЕО) № 1098/2007, (ЕО) № 254/2002, (ЕО) № 2347/2002 и (EО) № 1224/2009 на Съвета, и регламенти (ЕС) № 1379/2013 и (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на задължението за разтоварване на сушата, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1434/98 на Съвета
(EP-PE_TC1-COD(2013)0436)

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 798kWORD 292k
Правна информация