28.4.2015
TC1-COD(2013)0436
***I
POZIŢIA PARLAMENTULUI EUROPEAN
adoptată în primă lectură la 28 aprilie 2015 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2015/... al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 850/98, (CE) nr. 2187/2005, (CE) nr. 1967/2006, (CE) nr. 1098/2007, (CE) nr. 254/2002, (CE) nr. 2347/2002 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și a Regulamentelor (UE) nr. 1379/2013 și (UE) nr. 1380/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului, în ceea ce privește obligația de debarcare, precum și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1434/98 al Consiliului
(EP-PE_TC1-COD(2013)0436)

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 758kWORD 283k
Notă juridică