7.10.2015
TC1-COD(2013)0442
***I
STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT
in eerste lezing vastgesteld op 7 oktober 2015 met het oog op de vaststelling van Richtlijn (EU) 2015/... van het Europees Parlement en de Raad inzake de beperking van de emissies van bepaalde verontreinigende stoffen in de lucht door middelgrote stookinstallaties
(EP-PE_TC1-COD(2013)0442)

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 742kWORD 198k
Juridische mededeling