7.10.2015
TC1-COD(2013)0442
***I
POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
prijatá v prvom čítaní 7. októbra 2015 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/... o obmedzení emisií určitých znečisťujúcich látok do ovzdušia zo stredne veľkých spaľovacích zariadení
(EP-PE_TC1-COD(2013)0442)

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 734kWORD 239k
Právne oznámenie