9.7.2015
TC1-COD(2013)0451
***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 9. juli 2014 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/… om fastsættelse af de maksimalt tilladte niveauer for radioaktivitet i fødevarer og foder som følge af nukleare ulykker eller andre tilfælde af strålingsfare
(EP-PE_TC1-COD(2013)0451)

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 541kWORD 157k
Juridisk meddelelse