16.3.2017
TC1-COD(2014)0059
***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 16. marts 2017 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/... om fastlæggelse af due diligence-forpligtelser i forsyningskæden for EU-importører af tin, tantal, wolfram og deres malme samt guld, der hidrører fra konfliktramte områder og højrisikoområder
(EP-PE_TC1-COD(2014)0059)

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 489kWORD 71k
Juridisk meddelelse