16.3.2017
TC1-COD(2014)0059
***I
EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA
pieņemta pirmajā lasījumā 2017. gada 16. martā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/..., ar ko paredz piegādes ķēdes pienācīgas pārbaudes pienākumus Savienības importētājiem, kuri importē konfliktu skartu un augsta riska teritoriju izcelsmes alvu, tantalu un volframu, to rūdas un zeltu
(EP-PE_TC1-COD(2014)0059)

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 740kWORD 73k
Juridisks paziņojums