16.3.2017
TC1-COD(2014)0059
***I
POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
prijatá v prvom čítaní 16. marca 2017 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/..., ktorým sa ustanovujú povinnosti náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci dovozcov Únie dovážajúcich cín, tantal a volfrám, ich rudy a zlato s pôvodom v oblastiach zasiahnutých konfliktom a vo vysokorizikových oblastiach
(EP-PE_TC1-COD(2014)0059)

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 608kWORD 75k
Právne oznámenie