16.3.2017
TC1-COD(2014)0059
***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 16 mars 2017 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/… om fastställande av skyldigheter avseende tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan för unionsimportörer av tenn, tantal och volfram, malmer av dessa metaller, samt guld med ursprung i konfliktdrabbade områden och högriskområden
(EP-PE_TC1-COD(2014)0059)

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 572kWORD 67k
Rättsligt meddelande