19.4.2018
TC1-COD(2014)0100
***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 19 april 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/… om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 834/2007
(EP-PE_TC1-COD(2014)0100)

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 1359kWORD 249k
Rättsligt meddelande