2.2.2016
TC1-COD(2014)0124
***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 2. februar 2016 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2016 /... om en europæisk platform for forbedring af samarbejdet i forbindelse med imødegåelse af sort arbejde
(EP-PE_TC1-COD(2014)0124)

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 485kWORD 105k
Juridisk meddelelse