2.2.2016
TC1-COD(2014)0124
***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 2 februari 2016 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2016/… om inrättande av ett europeiskt forum för att förbättra samarbetet när det gäller att bekämpa odeklarerat arbete
(EP-PE_TC1-COD(2014)0124)

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 480kWORD 100k
Rättsligt meddelande