16.12.2014
TC1-COD(2014)0132
***I
STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 16 grudnia 2014 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/... uchylającej dyrektywę Rady 93/5/EWG w sprawie pomocy Komisji i współpracy państw członkowskich w naukowym badaniu zagadnień dotyczących żywności
(EP-PE_TC1-COD(2014)0132)

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 371kWORD 55k
Informacja prawna