12.6.2018
TC1-COD(2015)0277
***I
POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
přijatý v prvním čtení dne 12. června 2018 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/... o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EU) č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU a 2014/53/EU a kterým se zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nařízení Rady (EHS) č. 3922/91
(EP-PE_TC1-COD(2015)0277)

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech:
PDF 1664kWORD 243k
Právní upozornění