12.6.2018
TC1-COD(2015)0277
***I
EUROOPA PARLAMENDI SEISUKOHT
vastu võetud esimesel lugemisel, 12. juunil 2018. aastal, eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2018/…, mis käsitleb tsiviillennunduse valdkonna ühisnorme ja millega luuakse Euroopa Liidu Lennundusohutusamet ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EÜ) nr 2111/2005, (EÜ) nr 1008/2008, (EL) nr 996/2010, (EL) nr 376/2014 ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 2014/30/EL ning 2014/53/EL ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused (EÜ) nr 552/2004 ja (EÜ) nr 216/2008 ning nõukogu määrus (EMÜ) nr 3922/91
(EP-PE_TC1-COD(2015)0277)

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 1398kWORD 219k
Õigusalane teave