12.6.2018
TC1-COD(2015)0277
***I
POZIŢIA PARLAMENTULUI EUROPEAN
adoptată în primă lectură la 12 iunie 2018 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2018/... al Parlamentului European și al Consiliului privind normele comune în domeniul aviației civile și de înființare a Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2111/2005, (CE) nr. 1008/2008, (UE) nr. 996/2010, (UE) nr. 376/2014 și a Directivelor 2014/30/UE și 2014/53/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (CEE) No 3922/91 al Consiliului
(EP-PE_TC1-COD(2015)0277)

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 1897kWORD 242k
Notă juridică