12.6.2018
TC1-COD(2015)0277
***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 12 juni 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets (EU) 2018/… om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet, och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 2111/2005, (EG) nr 1008/2008, (EU) nr 996/2010, (EU) nr 376/2014 och direktiv 2014/30/EU och 2014/53/EU, samt om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 552/2004 och (EG) nr 216/2008 och rådets förordning (EEG) nr 3922/91
(EP-PE_TC1-COD(2015)0277)

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 1440kWORD 219k
Rättsligt meddelande