6.7.2016
TC1-COD(2015)0308
***I
ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
приета на първо четене на 6 юли 2016 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2016/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 768/2005 на Съвета за създаване на Агенция на Общността за контрол на рибарството
(EP-PE_TC1-COD(2015)0308)

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 567kWORD 52k
Правна информация