6.7.2016
TC1-COD(2015)0308
***I
POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
prijatá v prvom čítaní 6. júla 2016 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/..., ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 768/2005 o zriadení Agentúry pre kontrolu rybného hospodárstva Spoločenstva
(EP-PE_TC1-COD(2015)0308)

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 347kWORD 51k
Právne oznámenie