19.4.2018
TC1-COD(2016)0014
***I
ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
приета на първо четене на 19 април 2018 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2018/… на Европейския парламент и на Съвета относно одобряването и надзора на пазара на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства, за изменение на регламенти (EО) № 715/2007 и (EО) № 595/2009 и за отмяна на Директива 2007/46/EО
(EP-PE_TC1-COD(2016)0014)

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 3332kWORD 445k
Правна информация