19.4.2018
TC1-COD(2016)0014
***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 19. april 2018 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/... om godkendelse og markedsovervågning af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer, om ændring af forordning (EF) nr. 715/2007 og (EF) nr. 595/2009 og om ophævelse af direktiv 2007/46/EF
(EP-PE_TC1-COD(2016)0014)

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 2984kWORD 393k
Juridisk meddelelse