19.4.2018
TC1-COD(2016)0014
***I
EUROOPA PARLAMENDI SEISUKOHT
vastu võetud esimesel lugemisel 19. aprillil 2018. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2018/… mootorsõidukite ja mootorsõidukite haagiste ning nende jaoks ette nähtud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike tüübikinnituse ja turujärelevalve kohta, ning millega muudetakse määruseid (EÜ) nr 715/2007 ja (EÜ) nr 595/2009 ning tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2007/46/EÜ
(EP-PE_TC1-COD(2016)0014)

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 2995kWORD 382k
Õigusalane teave