19.4.2018
TC1-COD(2016)0014
***I
EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA
priimta 2018 m. balandžio 19 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/... dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo ir rinkos priežiūros, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 715/2007 ir (EB) Nr. 595/2009 bei panaikinama Direktyva 2007/46/EB
(EP-PE_TC1-COD(2016)0014)

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 3298kWORD 669k
Teisinis pranešimas