19.4.2018
TC1-COD(2016)0014
***I
POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
prijatá v prvom čítaní 19. apríla 2018 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/... o schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre takéto vozidlá a o dohľade nad trhom s nimi, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 715/2007 a (ES) č. 595/2009 a zrušuje smernica 2007/46/ES
(EP-PE_TC1-COD(2016)0014)

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 3031kWORD 400k
Právne oznámenie